Art 235 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 235. -
Reviste (1)

(1) Pentru proiectele de infrastructură de transport transeuropean situate pe rețeaua de transport (TEN-T) Centrală (Core) și Globală (Comprehensive), astfel cum este aceasta definită de prevederile art. 9 alin. (1) și ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum și drumurile de legătură și variantele ocolitoare ale localităților urbane, modalitatea de certificare a situației economice și financiare, precum și a capacității tehnice și profesionale a operatorilor economici participanți în cadrul procedurilor de achiziție publică va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Transporturilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Modalitatea de înlocuire a subcontractanților/personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului/membrilor asocierii, în perioada de implementare a contractului, va fi reglementată în cadrul unui capitol distinct al normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1), modalitatea de certificare a situației economice și financiare și a capacității tehnice și profesionale a operatorilor economici se referă la reglementarea unui sistem de certificare destinat procedurilor de achiziție publică pentru proiectele de infrastructură de transport trans- europene în vederea îndeplinirii de către operatorii economici a criteriilor de calificare și selecție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 225 Contravenții și sancțiuni
Art 226 Contravenții și sancțiuni
Art 227 Contravenții și sancțiuni
Art 228 Contravenții și sancțiuni
Art 229 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 230 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 231 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 232 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 233 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 234 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 235 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 236 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 237 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 238 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 239 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 240 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Constructorii ar putea munci 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. în ce cazuri se vor aplica noile condiții
;
se încarcă...