Art 224 Contravenții și sancțiuni | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și sancțiuni -
Art. 224. -
Jurisprudență

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni: Jurisprudență

a) neducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; Modificări (1)

b) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2; Jurisprudență

c) atribuirea unui contract de achiziție publică/acord-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. a) și art. 144;

d) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2); Jurisprudență

e) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 155 alin. (6); Jurisprudență

f) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) și art. 142-150;

g) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 163 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 187 alin. (3); Jurisprudență

h) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare; Jurisprudență

i) nepunerea la dispoziția ANAP, în termenul solicitat, a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcțiilor sale; Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

j) încălcarea prevederilor art. 207 alin. (1); Jurisprudență

k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 212 și 213 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire; Jurisprudență

l) încălcarea prevederilor art. 215 alin. (1). Modificări (1), Jurisprudență

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 218 Subcontractarea
Art 219 Subcontractarea
Art 220 Subcontractarea
Art 221 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 222 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 223 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
Art 224 Contravenții și sancțiuni
Art 225 Contravenții și sancțiuni
Art 226 Contravenții și sancțiuni
Art 227 Contravenții și sancțiuni
Art 228 Contravenții și sancțiuni
Art 229 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 230 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 231 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 232 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 233 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 234 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...