Art 222 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru - Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru -
Art. 222. -
Reviste (2)

(1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică ori acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

(3) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 218 Subcontractarea
Art 219 Subcontractarea
Art 220 Subcontractarea
Art 221 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 222 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 223 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
Art 224 Contravenții și sancțiuni
Art 225 Contravenții și sancțiuni
Art 226 Contravenții și sancțiuni
Art 227 Contravenții și sancțiuni
Art 228 Contravenții și sancțiuni
Art 229 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 230 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 231 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 232 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Scurtă privire asupra libertății de voință în achiziții publice
Libertatea contractuală și modificarea contractului de achiziție publică
;
se încarcă...