Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire -
Art. 216. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de achiziție publică atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat.

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente/informații: Jurisprudență

a) denumirea și adresa autorității contractante, obiectul și valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții;

b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare și/sau selecție a candidaților/ofertanților și/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire; Jurisprudență

c) motivele respingerii unei oferte care are un preț neobișnuit de scăzut; Jurisprudență

d) denumirea ofertantului declarat câștigător și motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câștigătoare; Jurisprudență

e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părțile din contractul de achiziție publică/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câștigător intenționează să o/le subcontracteze unor terți și denumirea subcontractanților; Jurisprudență

f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire; Jurisprudență

h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor; Jurisprudență

i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate și măsurile luate în acest sens. Jurisprudență

(3) Informațiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:

a) denumirea candidaților/ofertanților calificați și/sau selectați și motivele care au stat la baza acestor decizii; Jurisprudență

b) denumirea candidaților/ofertanților respinși și motivele respingerii. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă nu este obligată să redacteze raportul prevăzut la alin. (1) în legătură cu contractele subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, în situația în care acordul-cadru este încheiat în conformitate cu dispozițiile art. 117 sau art. 118 alin. (1) lit. a).

(5) În măsura în care anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru conține informațiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă poate face referire la acest anunț în cuprinsul raportului procedurii de atribuire. Jurisprudență

(6) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităților și instituțiilor publice competente, la solicitarea acestora. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 206 Cataloage electronice
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 218 Subcontractarea
Art 219 Subcontractarea
Art 220 Subcontractarea
Art 221 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 222 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 223 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
Art 224 Contravenții și sancțiuni
Art 225 Contravenții și sancțiuni
Art 226 Contravenții și sancțiuni
;
se încarcă...