Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Finalizarea procedurii de atribuire -
Art. 213. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în situațiile prevăzute la art. 78 alin. (8), art. 82 alin. (8), art. 88 alin. (8) și art. 97 alin. (8).

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 161. Modificări (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Publicitatea deciziei de anulare - termen - Ioana Popa
Care este termenul prevăzut de legislația în vigoare în care autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, însoțită de justificarea anularii procedurii de atribuire, având în vedere că art. 213 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 se referă la termenul prevăzut la art. 161 din aceeași lege?
Decizia de anulare a unei proceduri poate fi luată de autoritatea contractantă în condițiile și în situațiile prevăzute art. 212 alin. (1) și art. 213 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, prin urmare o astfel de decizie poate inteveni oricând pe parcursul derulării acesteia, motivată de cazurile legale în care este permisă anularea. În această situație autoritatea contractantă are obligația, potrivit art. 213 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a face publică în SEAP decizia de anulare, însoțită de justificarea anularii procedurii de atribuire, în termenul prevăzut la art. 161 din lege raportat la data deciziei de anulare. Suplimentar, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, motivul care a determinat decizia de anulare, precum și încetarea obligațiilor asumate de ofertanți prin depunerea ofertelor sau a solicitărilor de participare, în conformitate cu art. 146 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 203 Cataloage electronice
Art 204 Cataloage electronice
Art 205 Cataloage electronice
Art 206 Cataloage electronice
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 218 Subcontractarea
Art 219 Subcontractarea
Art 220 Subcontractarea
Art 221 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 222 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 223 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
;
se încarcă...