Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor cadru -
Art. 209. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în cazul în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanților/candidaților clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și transparenței. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Totodată, Consiliul are în vedere că, în procesul de evaluare, autoritatea contractantănu asolicitat clarificări conform dispozițiilor art. 209 din Legea [ Mai mult... ] 

.....
    64 Art. 209 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 199 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 200 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 201 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 202 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 203 Cataloage electronice
Art 204 Cataloage electronice
Art 205 Cataloage electronice
Art 206 Cataloage electronice
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 218 Subcontractarea
Art 219 Subcontractarea
Reviste:
Înlocuirea unei mostre este o modificare semnificativă a ofertei inițiale depuse de un operator economic? - din jurisprudența recentă a CJUE
Achiziții Publice. Ofertă inacceptabilă/Public procurement. Inacceptable offer
Evaluarea de către autoritatea contractantă a capacității unui ofertant aflat în insolvență de a executa contractul de achiziție publică supus atribuirii
Considerații referitoare la regimul juridic al clarificărilor în perioada de evaluare a ofertelor*
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...