Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor cadru -
Art. 207. -
Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația de participare/anunțul de participare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin anunțul de participare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul, dispozițiile art. 162;

b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplinește criteriile privind calificarea și, dacă este cazul, criteriile de selecție și nu se află sub incidența motivelor de excludere. Modificări (1)

(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul 2, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

(3) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă, sunt aplicabile dispozițiile art. 212 alin. (1) lit. e).

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 197 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 198 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 199 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 200 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 201 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 202 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 203 Cataloage electronice
Art 204 Cataloage electronice
Art 205 Cataloage electronice
Art 206 Cataloage electronice
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 și art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
;
se încarcă...