Art 206 Cataloage electronice | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 205 Cataloage electroniceCAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 11-a Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru -
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru

CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 10-a Cataloage electronice -
Art. 206. -

(1) Autoritatea contractantă poate atribui contracte de achiziție publică pe baza unui sistem dinamic de achiziții, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.

(2) Autoritatea contractantă poate, de asemenea, să atribuie contracte de achiziție publică pe baza unui sistem dinamic de achiziții, în conformitate cu dispozițiile art. 205 alin. (3) lit. b) și alin. (4) - (6), cu condiția ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziții să fie însoțită de un catalog electronic conform cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de către autoritatea contractantă.

(3) Catalogul electronic prevăzut la alin. (2) este completat ulterior de către candidați, când aceștia sunt informați cu privire la intenția autorității contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute la art. 205 alin. (3) lit. b).

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...