Art 202 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat -
Art. 202. -

(1) Informațiile care rezultă din înscrierea pe listele oficiale sau din certificatele eliberate de organisme de certificare nu pot fi puse la îndoială fără justificare.

(2) În ceea ce privește plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat, se poate solicita un certificat suplimentar de la orice operator economic înscris pe o listă oficială sau care deține un certificat, atunci când se atribuie un contract de achiziție publică/acord-cadru.

(3) Operatorii economici din alte state membre nu au obligația de a se înscrie pe o listă oficială organizată potrivit dispozițiilor prezentei legi sau de a obține în România o certificare de tipul celei reglementate în cuprinsul prezentei secțiuni în vederea participării la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică/acord-cadru.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită în cadrul unei proceduri de atribuire anumite certificate, aceasta are obligația de a accepta certificate echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre sau alte mijloace de probă echivalente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 192 Criterii de atribuire
Art 193 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 194 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 195 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 196 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 197 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 198 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 199 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 200 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 201 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 202 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 203 Cataloage electronice
Art 204 Cataloage electronice
Art 205 Cataloage electronice
Art 206 Cataloage electronice
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
;
se încarcă...