Art 201 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat -
Art. 201. -

(1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalități de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel național, a operatorilor economici care optează pentru un sistem de certificare. Puneri în aplicare (1)

(2) ANAP are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele și modul de funcționare a sistemului de certificare prevăzut la alin. (1).

(3) Operatorii economici înscriși pe listele oficiale sau care dețin un certificat pot depune la autoritățile contractante, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/acord-cadru, un certificat de înregistrare eliberat de autoritatea competentă sau de organismul de certificare competent; certificatele respective indică referințele care au stat la baza înscrierii operatorilor economici pe lista oficială sau a certificării acestora, precum și clasificarea pe lista respectivă.

(4) Înscrierea operatorilor economici pe listele oficiale certificate de organismele competente sau un certificat eliberat de un organism de certificare reprezintă o prezumție relativă în ceea ce privește îndeplinirea de către operatorul economic înscris pe respectiva listă sau care deține respectivul certificat a cerințelor de calificare și selecție acoperite de lista oficială sau de acel certificat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 191 Criterii de atribuire
Art 192 Criterii de atribuire
Art 193 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 194 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 195 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 196 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 197 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 198 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 199 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 200 Documentul unic de achiziție european. E-Certis
Art 201 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 202 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 203 Cataloage electronice
Art 204 Cataloage electronice
Art 205 Cataloage electronice
Art 206 Cataloage electronice
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
;
se încarcă...