Art 2 Obiect, scop și principii | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Obiect, scop și principii -
Art. 2. -
Jurisprudență

(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

a) nediscriminarea; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

b) tratamentul egal; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) recunoașterea reciprocă; Jurisprudență, Reviste (1)

d) transparența; Jurisprudență, Reviste (1)

e) proporționalitatea; Jurisprudență

f) asumarea răspunderii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Anulare procedură atribuire contract-cadru - Ioana Popa
În luna mai a anului 2019, un Consiliu Județean are încă în derulare o procedură de atribuire a unui acord-cadru de produse alimentare destinate elevilor, care se va încheia pentru o perioadă de 24 de luni, respectiv pentru anii școlari 2018–2019 și 2019-2020.
Procedura a fost inițiată după începutul anului școlar 2018-2019.
[ Mai mult... ]

Obligație publicare anunț tip erată - Ioana Popa
Autoritatea contractantă are în derulare o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică.
Aceasta a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor prin acționarea, în SEAP, a butonului „extinde perioada de depunere”, însă a omis publicarea în SEAP a unui anuț de tip erată, astfel cum prevede legislația în vigoare, invocând diverse motive ce vizează interfața SEAP dar și faptul că platforma electronică nu transmite în mod automat anunțuri de tip erată.
[ Mai mult... ]

Restrângerea concurenței - Achiziția de produse, servicii și lucrări în urma derulării unei singure proceduri de atribuire - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
O autoritate contractantă implementează un proiect de modernizare a transportului public local.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, scopul achizițiilor publice îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru arealiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială. [ Mai mult... ] 

.....
    Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și aorganizării concursurilor de soluții, prevăzute în mod expres de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, sunt: [ Mai mult... ] 
.....
    Prin urmare, în acord atât cu dispozițiile legale amintite, cât și cu cele ale documentației de atribuire, autoritatea contractantătrebuia săanalizeze conformitatea tuturor ofertelor prezentate, cu respectarea principiului tratamentului egal consacrat de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, raportat la toți operatorii economici participanți la procedura în cauză. [ Mai mult... ] 
.....
    nr. 98/2016] și „asumarea răspunderii” [art. 2 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 98/2016]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 1 Obiect, scop și principii
Art 2 Obiect, scop și principii
Art 3 Definiții
Art 4 Autorități contractante
Art 5 Paragraful 1 Praguri
Art 6 Paragraful 1 Praguri
Art 7 Paragraful 1 Praguri
Art 8 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Art 9 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 10 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 11 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 12 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cerința semnăturii electronice bazate pe un certificat calificat. Mandat de reprezentare a asocierii dat fără îndeplinirea condițiile legale. Riscurile (ne)transmiterii (integrale a) ofertei (prin fax)
Despre excluderea operatorului economic din procedura de achiziție
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Noutăți în materia controlului ex ante al achizițiilor publice potrivit O.U.G. nr. 98/2017: avizul conform al ANAP și acțiunea în constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...