Art 186 Paragraful 3 Criterii privind capacitatea | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 185 Paragraful 3 Criterii privind capacitateaCAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 7-a Criterii de atribuire -
Art 187 Criterii de atribuire

CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 6-a Criterii de calificare și selecție - Paragraful 3 Criterii privind capacitatea -
Art. 186. -
Reviste (1)

În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări sau de servicii și al lucrărilor sau operațiunilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui contract de achiziție publică de produse, autoritatea contractantă poate impune ca anumite sarcini esențiale să fie realizate în mod direct de către ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al asocierii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...