Art 18 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniu de aplicare - Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției -
Art. 18. -
Derogări (1), Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(1) În cazul în care autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziției se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. Jurisprudență

(2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1), prin produse similare se înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Comentarii expert (1)

a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;

b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cum se grupează corect componentele auto pentru a stabili valoarea estimată în vederea alegerii modalității de achiziție? - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
În cadrul unei autorități, la nivelul structurii beneficiare de resort auto, în vederea asigurării mentenanței autovehiculelor din dotarea unității, s-a identificat un set de necesități. Autoritatea contractantă a procedat la gruparea componentelor auto în funcție de categoria acestora, astfel:
[ Mai mult... ]

Exemplu - similaritate produse - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
O autoritate contractantă dorește achiziționarea de banderole pentru bani, cartoane protecție cupiuri și cartoane saci bani.
[ Mai mult... ]

Exemplu de caz- achiziționarea alimentelor pe loturi având ca scop asigurarea hranei pacienților - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Autoritatea contractantă, în vederea achiziționării alimentelor destinate preparării hranei pentru bolnavii internați, a defalcat, în cadrul programului anual al achizițiilor publice Titlul 02 art. 03 alin. 01 „Hrană”, alimentele necesare în grupe, clase și categorii, procedând la achiziționarea produselor de la pozițiile 90-106 prin achiziție directă, considerând că produsele lactate nu sunt similare cu produsele de panificație, legumele, carnea de pasăre, etc., întrucât au coduri CPV diferite.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 8 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Art 9 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 10 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 11 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 12 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 13 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 14 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 15 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 16 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 17 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 18 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 19 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 20 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 21 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 22 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 23 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 24 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 25 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 26 Paragraful 1 Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi și servicii poștale
Art 27 Paragraful 2 Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice
Art 28 Paragraful 3 Contracte de achiziție publică/acorduri-cadru atribuite și concursuri de soluții organizate conform unor norme internaționale
;
se încarcă...