Art 163 Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 5-a Oferte alternative -
Art 162 Oferte alternative
CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 6-a Criterii de calificare și selecție - Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului -
Art 164 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului

CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 6-a Criterii de calificare și selecție - Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție -
Art. 163. -
Practică judiciară (445)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție referitoare la: Practică judiciară (7)

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; Practică judiciară (7)

b) capacitatea candidatului/ofertantului. Practică judiciară (12)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...