Art 163 Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Criterii de calificare și selecție - Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție -
Art. 163. -
Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție referitoare la: Jurisprudență

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; Jurisprudență

b) capacitatea candidatului/ofertantului. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cerințele privind capacitatea candidatului/ofertantului în cazul achiziției directe - Ioana Popa
Autoritatea contractantă a publicat un anunț în SEAP în vederea realizării unei achiziții directe care are ca obiect servicii de verificare proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții Sistem de irigații spații verzi.
În cadrul anunțului cu privire la achiziția în discuție, autoritatea contractantă solicită îndeplinirea unei condiții de participare conform căreia „Verificarea proiectului va fi realizată de către un verificator tehnic atestat pe lucrări de instalații de alimentări cu apă și canalizări care va întocmi un referat de verificare. Documentul de confirmare se va regăsi alături de ofertă.”
[ Mai mult... ]

Modificare cerințe de calificare și selecție - Ioana Popa
Ulterior inițierii procedurii de atribuire și publicării documentației de atribuire, autoritatea contractantă a constatat că nu a acordat o atenție suficient de mare pentru a se asigura că operatorii economici dețin resurse economice, tehnice și experiența necesară pentru executarea și finalizarea contractului de achiziție publică la un standard de calitate corespunzător.
Poate autoritatea contractantă să modifice cerințele de calificare și selecție în ceea ce privește cifra de afaceri și experința similară, în sensul publicării unei erate sau anulării procedurii?
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 153 Reguli de publicitate și transparență
Art 154 Elaborarea documentației de atribuire
Art 155 Elaborarea documentației de atribuire
Art 156 Elaborarea documentației de atribuire
Art 157 Elaborarea documentației de atribuire
Art 158 Elaborarea documentației de atribuire
Art 159 Elaborarea documentației de atribuire
Art 160 Elaborarea documentației de atribuire
Art 161 Elaborarea documentației de atribuire
Art 162 Oferte alternative
Art 163 Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție
Art 164 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 165 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 166 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 167 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 168 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 169 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 170 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 171 Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Art 172 Paragraful 3 Criterii privind capacitatea
Art 173 Paragraful 3 Criterii privind capacitatea
;
se încarcă...