Art 11 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniu de aplicare - Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției -
Art. 11. -
Jurisprudență, Comentarii expert (4)

(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Analizarea divizării artificiale și similaritatea produselor, serviciilor și lucrărilor - Marian Orzață
În vederea stabilirii similarității produselor, serviciilor și lucrărilor - etapă necesară pentru estimarea valorii achiziției, care conduce la alegerea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă se va raportat în primul rând la conceptul reglementat în acest sens de Directiva 2014/24/EU, concept care este transpus de prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.
Respectarea acestor condiții este consecința aplicării regulii generale reglementate de art. 11 din Legea nr. 98/2016 (art. 5 para. 3 din Directiva 2014/24/EU).
[ Mai mult... ]

Depunerea a două proiecte pentru obținera finanțării - Marian Orzață
În cazul în care autoritatea contractantă intenționează să depună două proiecte pentru obținerea finanțării nerambursabile cum se calculează valoarea estimată a contractului de servicii de consultanță pentru întocmirea și pregătirea dosarului cererii de finanțare și depunerea on-line a cererii de finanțare?
Alegerea modalității de achiziție a serviciilor de consultanță pentru întocmirea și pregătirea unui dosar de cerere de finanțare pentru un proiect se realizează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, prin raportare la valoarea estimată cumulată a serviciilor considerate similare, pe care autoritatea contractantă le-a atribuit sau intenționează să le atribuie pe întregul an bugetar, indiferent dacă celelalte servicii similare vizează proiecte distincte.
[ Mai mult... ]

Pe ce se bazează decizia cumulării sau nu a valorilor estimate în cazul achizițiilor de produse? - Marian Orzață
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea are obligația ca la alegerea procedurii de atribuire, să se raporteze la valoarea estimată a produselor similare, definite prin art. 18 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
De asemenea, potrivit art. 16 din H.G. nr. 395/2016, în vederea estimării valorii unei achiziții, trebuie luat în considerare scopul urmărit prin realizarea respectivei achiziții.
[ Mai mult... ]

Se pot achiziționa direct produse similare/identice cu cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică existent? - Marian Orzață
Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produsele respective doar în cazul în care valoarea estimată, calculată conform regulilor de estimare, este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016.
În caz contrar, vor fi încălcate obligațiile stipulate prin prevederile art. 11 din Legea nr. 98/2016. Această încălcare va atrage incidența prevederilor art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, iar nu un prejudiciu adus operatorului economic semnatar al contractului de achiziție publică preexistent, în cazul contractelor de achiziție publică în derulare neexistând obligația din partea autorității contractante de a nu încheia cu alt operator economic un contract având ca obiect achiziționarea acelorași produse, astfel cum este stipulată de art. 108 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 395/2016 în cazul acordurilor-cadru aflate în derulare.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 1 Obiect, scop și principii
Art 2 Obiect, scop și principii
Art 3 Definiții
Art 4 Autorități contractante
Art 5 Paragraful 1 Praguri
Art 6 Paragraful 1 Praguri
Art 7 Paragraful 1 Praguri
Art 8 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Art 9 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 10 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 11 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 12 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 13 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 14 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 15 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 16 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 17 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 18 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 19 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 20 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 21 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Reviste:
Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind achizițiile publice
;
se încarcă...