Cerere de suspendare a executării (în materie civilă)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . .

Dosar nr. . . . . ./. . . . ./. . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . .. . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . , în calitate de parte (3) . . . . ., în dosarul nr (4) . . . . . ./. . . . ./. . . . ., în care părți (5) sunt . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . .. . . , prin reprezentant (7) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ./prin consilier juridic . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , în calitate de parte (8) . . . . ., în dosarul nr. (9) . . . . ./. . . . ./. . . . ., în care părți (10) sunt . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII

prin care solicităm instanței să dispună suspendarea executării silite pornite la cererea creditorului-intimat . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , în cadrul dosarului de executare înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc (11) . . . . . sub numărul (12) . . . . ./. . . . . până la soluționarea contestației la executare, ce formează obiectul dosarului . . . . ./. . . . ./. . . . . aflat pe rolul acestei instanțe.

În fapt, arătăm că la data de . . . . . am formulat contestație la executare, ce a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul (13) . . . . /. . . . ./. . . . ., având termen de judecată la data de . . . . .

Executarea silită a fost pornită la data de . . . . . la cererea creditorului-intimat . . . . . . .. . . . . . . . . . . . înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc (14) . . . . . sub numărul (15) . . . . ./. . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...