Cerere de întoarcere a executării silite


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) , prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu pârâtul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE ÎNTOARCERE A EXECUTĂRII

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună întoarcerea executării silite efectuate în temeiul titlului executoriu (17) . . . . ., care a fost desființat prin hotărârea judecătorească nr. (18) . . . . ., prin restabilirea situației anterioare executării, în sensul obligării pârâtului la restituirea sumei . . . . ., care a fost executată/la restituirea bunurilor imobile executate/la restituirea bunurilor mobile executate.

În fapt, arătăm că, în temeiul titlului executoriu . . . . . ., a fost începută executarea silită împotriva mea.

Am contestat formalitățile de executare, iar prin hotărârea jduecătorească nr . . . . ., s-a desființat titlu executoriu/însăși executarea silită. Instanța nu a dispus restabilirea situației anterioare executării, astfel încât am promovat prezenta cerere (19) .

Învederăm că (20) . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...