Cerere de poprire asiguratorie (model 2)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul banca . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) /prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . ., și

în contradictoriu cu terțul poprit (15) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având codul numeric personal (16) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu debitoarea . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (17) , prin reprezentant (18) . . . . . . . . . . . . . . . . , și

în contradictoriu cu terțul poprit (19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (20) , prin reprezentant (21) . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm prezenta

CERERE DE POPRIRE ASIGURĂTORIE

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună înființarea unei popriri asigurătorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri incorporabile urmăribile datorate, în prezent și în viitor, debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . , de către terțul poprit . . . . . . . . . . . . . . . . , până la concurența sumei de (22) . . . . . .

În fapt, arătăm că deținem o creanță împotriva debitorului în cuantum de (23) . . . . . . , scadentă la data de . . . . . .

Debitorul nu a achitat datoria, la termenul scadent, astfel încât am depus o cerere de chemare în judecată, înregistrată pe rolul acestei instanțe, sub nr. (24) . . . . ., prin care am solicitat obligarea debitorului la restituirea sumei datorate.

Până la soluționarea cererii de chemare în judecată, promovăm prezenta acțiune în scopul indisponibilizării sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri incorporabile urmăribile datorate debitorului de către terțul poprit sau pe care terțul poprit i le va datora în viitor, în temeiul raporturilor juridice existente între debitor și terț poprit.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...