Art 74 Conducerea instituțiilor de învățământ superior | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Învățământul superior - Conducerea instituțiilor de învățământ superior -
Art. 74.
- Practică judiciară (1)

(1) Funcțiile de conducere din instituția de învățământ superior, cu excepția rectorului, se confirmă de senatul universitar. Rectorul, ales de senatul universitar, se confirmă prin ordin al ministrului învățământului. În caz de neconfirmare, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (3) din prezentul articol. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(2) Persoana aflată într-o funcție de conducere poate fi revocată din funcție prin procedura folosită pentru alegere, la inițiativa unei treimi din numărul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(3) Ministrul învățământului îl poate suspenda din funcție pe rectorul unei instituții de învățământ superior de stat sau particulare, acreditate sau autorizate provizoriu. Suspendarea, temeinic justificată în scris, se aduce la cunoștință senatului universitar, care are obligația de a valida sau de a invalida această decizie în termen de 30 de zile. Se consideră invalidare, având drept consecință menținerea persoanei respective în funcția de rector, dacă votează împotriva suspendării cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor senatului universitar. În caz contrar, se declanșează procedura de alegere a noului rector. Procedura de suspendare nu se poate declanșa în perioada vacanțelor universitare. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(4) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs, organizat de instituția de învățământ superior. Președintele comisiei de concurs este rectorul instituției. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Învățământului. Validarea concursului se face de senatul universitar, iar numirea pe post, de către rector.

Mergi la:
Art 64 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 65 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 66 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 67 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 68 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 69 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 70 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 71 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 72 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 73 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 74 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 75 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 76 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 77 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 78 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 79 Norma didactică și de cercetare
Art 80 Norma didactică și de cercetare
Art 81 Norma didactică și de cercetare
Art 82 Norma didactică și de cercetare
Art 83 Norma didactică și de cercetare
Art 84 Norma didactică și de cercetare

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...