Art 7 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora - Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare -
Art. 7.
- Practică judiciară (11)

(1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii: Practică judiciară (1)

a) pentru funcția de educator/educatoare în învățământul preșcolar - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific;

b) pentru funcția de învățător - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic, secția pentru învățători, sau a secției educatoare-învățători ori a unei școli echivalente; Practică judiciară (1)

c) pentru funcția de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea unei instituții de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic și metodic; Modificări (1), Practică judiciară (2)

d) pentru funcția de profesor în învățământul gimnazial și în învățământul profesional - absolvirea, cu examen de licență ori examen de absolvire, a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învățământului - studii aprofundate, studii academice postunivesitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată*); Modificări (1), Practică judiciară (4)

*) Legea învățământului nr. 84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996.

e) pentru funcția de profesor în învățământul liceal și postliceal - absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia, în profilul postului, sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învățământului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995; Modificări (1), Practică judiciară (2)

f) pentru funcția de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale în domeniu, precum și efectuarea unui stagiu de cel puțin 3 ani în domeniu; pentru această funcție trebuie îndeplinită și condiția prevăzută la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995. Modificări (2), Practică judiciară (3)

(2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), în învățământul special trebuie îndeplinite, după caz, condițiile de studii menționate la alin. (1), precum și un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială.

(3) Pentru ocuparea funcțiilor didactice din unitățile conexe învățământului preuniversitar trebuie îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile de studii prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru ocuparea funcției de antrenor în cluburile sportive școlare, în palatele și în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplomă a unui liceu și a unei școli de antrenori ori a unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995.

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Funcțiile didactice și didactice auxiliare
Art 6 Funcțiile didactice și didactice auxiliare
Art 7 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare
Art 8 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare
Art 9 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 10 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 11 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 12 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 13 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 14 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 15 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 16 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 17 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...