Art 59 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Funcțiile didactice și de cercetare Condițiile pentru ocuparea acestora - Ocuparea și eliberarea posturilor didactice -
Art. 59.
- Practică judiciară (1)

(1) Concursul pentru ocuparea funcției de preparator universitar sau de asistent universitar constă în probe scrise, orale și practice, specifice postului, stabilite conform art. 58 alin. (6).

(2) Comisia de concurs este formată din șeful catedrei sau din reprezentantul acestuia, în calitate de președinte, și din 2 membri, având funcția didactică de cel puțin lector universitar/șef de lucrări ori funcții superioare din profilul postului.

(3) Comisia de concurs se propune de către șeful catedrei și se aprobă de consiliul facultății. Practică judiciară (1)

(4) Rezultatul probelor de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1. Nota probei reprezintă media artimetică a acestora. Comisia întocmește, în termen de 5 zile de la susținerea ultimei probe, un raport asupra desfășurării concursului, cu concluzii de recomandare a candidatului care a obținut cea mai mare medie. Pot fi recomandați candidații care au obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7. Raportul se supune consiliului facultății, de către decan, care aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis.

(5) Hotărârea consiliului facultății se supune validării senatului universitar, referitor la respectarea criteriilor și a procedurii de concurs.

(6) Numirea pe postul de preparator universitar sau de asistent universitar se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor.

Mergi la:
Art 49 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 50 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 51 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 52 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 53 Funcțiile didactice și de cercetare
Art 54 Funcțiile didactice și de cercetare
Art 55 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 56 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 57 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 58 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 59 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 60 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 61 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 62 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 63 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 64 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 65 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 66 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 67 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 68 Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Art 69 Conducerea instituțiilor de învățământ superior

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...