Art 52 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 51 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliarTITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL I Funcțiile didactice și de cercetare. Condițiile pentru ocuparea acestora - Secțiunea 1 Funcțiile didactice și de cercetare -
Art 53 Funcțiile didactice și de cercetare

TITLUL II Învățământul preuniversitar - CAPITOLUL IV Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic - Secțiunea a 2-a Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar -
Art. 52.
- Practică judiciară (13)

(1) Evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de conducere, de îndrumare și de control se face anual, conform fișei de evaluare elaborate de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (7)

(2) Fișa de evaluare, corelată cu fișa individuală a postului, se notează prin punctaj de la 1 la 100. Practică judiciară (2)

(3) Procedura de evaluare se declanșează prin autoevaluare, consemnată în fișa individuală a postului.

(4) Pentru personalul didactic de predare, fișa de evaluare, vizată, după caz, de către șeful de catedră sau de către responsabilul comisiei metodice și de către directorul unității școlare, este analizată în consiliul de administrație, care, în prezența persoanei în cauză, decide asupra punctajului final. Practică judiciară (3)

(5) În fișa de evaluare se punctează și activitățile realizate în afara fișei individuale a postului în domeniul învățământului, precum și alte activități solicitate de conducerea unității sau de organele ierarhic superioare. Practică judiciară (1)

(6) Fișa de evaluare constituie un document de bază pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare și accesul la programele de perfecționare. Practică judiciară (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...