Art 50 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic - Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar -
Art. 50.
- Practică judiciară (241)

(1) Personalul didactic din învățământul preuniversitar beneficiază de tranșele de vechime la salarizare stabilite de lege și de trei tranșe suplimentare, care se acordă la 30, 35 și la peste 40 de ani de activitate în învățământ. Practică judiciară (386)

(2) Pentru fiecare dintre tranșele suplimentare de vechime se acordă o creștere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranșei anterioare de vechime. Practică judiciară (403)

(3) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar și cel de conducere din unitățile de învățământ, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza națională și internațională, precum și cu o vechime de peste 3 ani în învățământ, poate beneficia de gradația de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și reprezintă 20% din salariul de bază al funcției sau postului persoanei în cauză. Gradația de merit se include în salariul de bază. Modificări (1), Practică judiciară (20)

(4) Cele 10 procente prevăzute la alin. (3) se eșalonează în cote anuale de 2,5% în primii 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Practică judiciară (1)

(5) Procedura de atribuire a gradației de merit, prin concurs, cuprinde următoarele faze: Practică judiciară (4)

a) candidatul întocmește și depune la conducerea unității de învățământ raportul de autoevaluare a activității desfășurate; Practică judiciară (1)

b) consiliul profesoral al unității de învățământ, pe baza dezbaterilor acestui raport, formulează o apreciere sintetică asupra candidatului;

c) directorul unității școlare transmite inspectoratului școlar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum și propria apreciere; în urma consultării consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate întocmește un raport motivat; Practică judiciară (1)

d) consiliul de administrație al inspectoratului școlar primește spre analiză raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral și a directorului unității, precum și raportul motivat al inspectorului de specialitate; hotărârea asupra rezultatului concursului, precum și ponderea pe diferite specialități și unități de învățământ aparține inspectorului școlar general;

e) consiliul de administrație al inspectoratului școlar alcătuiește lista candidaților admiși, pe care o înaintează Ministerului Învățământului pentru emiterea ordinului ministrului.

(6) Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradație de merit poate participa din nou la concurs. Practică judiciară (3)

(7) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit, conform prevederilor legale. Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și se distribuie pe unitățile de învățământ, indiferent de numărul cadrelor didactice ale acestora. Practică judiciară (2)

(8) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradație de merit și de salariu de merit. Practică judiciară (2)

(9) Ministerul Învățământului elaborează metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit și a salariului de merit, consultând federațiile sindicale din învățământ recunoscute la nivel național. Practică judiciară (7)

(10) Personalul didactic din învățământul preuniversitar, care are titlul științific de doctor, este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază. Practică judiciară (1), Reviste (3)

(11) Personalul didactic cu o vechime neîntreruptă în învățământul de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta. Referințe (3), Practică judiciară (27), Reviste (1)

(12) Personalul didactic beneficiază de premii și de alte drepturi bănești prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă. Practică judiciară (130), Reviste (1)

(13) Personalul didactic beneficiază, la fiecare tranșă de vechime în învățământ, de un spor de 3% din salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică. Acest spor se include în salariul de bază. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3), Practică judiciară (28)

Mergi la:
Art 40 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 41 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 42 Norma didactică
Art 43 Norma didactică
Art 44 Norma didactică
Art 45 Norma didactică
Art 46 Norma didactică
Art 47 Norma didactică
Art 48 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 49 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 50 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 51 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 52 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 53 Funcțiile didactice și de cercetare
Art 54 Funcțiile didactice și de cercetare
Art 55 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 56 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 57 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 58 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 59 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 60 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...