Art 5 Funcțiile didactice și didactice auxiliare | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL I Dispoziții generale -
Art 4 Dispoziții generale
Art 6 Funcțiile didactice și didactice auxiliare

TITLUL II Învățământul preuniversitar - CAPITOLUL I Funcțiile didactice și didactice auxiliare. Condițiile pentru ocuparea acestora - Secțiunea 1 Funcțiile didactice și didactice auxiliare -
Art. 5.
- Practică judiciară (25)

(1) Funcțiile didactice sunt: Practică judiciară (2)

a) în învățământul preșcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; Modificări (2), Practică judiciară (2)

b) în învățământul primar: învățător/învățătoare; institutor/institutoare; Modificări (2), Practică judiciară (1)

c) în învățământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, maistru-instructor; Modificări (2), Practică judiciară (2)

d) în învățământul special și în comisiile de expertiză complexă: educatoare/educator, învățător, învățător itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educație specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog școlar, profesor-logoped, maistru-instructor, învățător-educator, profesor-educator. Modificări (1)

(2) În unitățile conexe învățământului preuniversitar funcțiile didactice sunt: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) în casele de copii: educatoare/educator, institutor-educator, învățător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog; Modificări (2)

b) în centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog; Modificări (1)

c) în centrele logopedice interșcolare și în cabinetele școlare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie; Modificări (1)

d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;

e) în cluburile sportive școlare: profesor, antrenor;

f) în unitățile cu activități extrașcolare: educator/educatoare, învățător, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...