Art 49 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic - Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar -
Art. 49.
- Practică judiciară (31)

(1) Salarizarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar se stabilește diferențiat, în raport cu: Practică judiciară (15)

a) funcția și norma didactică îndeplinită; Practică judiciară (15)

b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea funcției didactice, potrivit art. 7; Practică judiciară (14)

c) gradul didactic; Practică judiciară (14)

d) titlul științific;

e) vechimea recunoscută în învățământ; Practică judiciară (14)

f) calitatea activității instructiv-educative;

g) locul și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea. Practică judiciară (15)

(2) Personalul didactic calificat conform art. 7, care are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în localități izolate, primește o indemnizație de 5-80% din salariu de bază al funcției didactice îndeplinite, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Învățământului. Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară (10)

(3) Personalul didactic din casele de copii și din învățământul special beneficiază de o indemnizație de 15% din salariul de bază al funcției îndeplinite, inclusă în salariul de bază. Modificări (1), Practică judiciară (4)

(4) Personalul didactic prevăzut la art. 44 alin. (4) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) și ale art. 43. Modificări (1)

Mergi la:
Art 39 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 40 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 41 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 42 Norma didactică
Art 43 Norma didactică
Art 44 Norma didactică
Art 45 Norma didactică
Art 46 Norma didactică
Art 47 Norma didactică
Art 48 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 49 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 50 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 51 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 52 Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Art 53 Funcțiile didactice și de cercetare
Art 54 Funcțiile didactice și de cercetare
Art 55 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 56 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 57 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 58 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Art 59 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...