Art 34 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Învățământul preuniversitar - Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar -
Art. 34.
- Referințe (1), Practică judiciară (1)

(1) Definitivarea în învățământ se poate obține de către personalul didactic de predare care îndeplinește condițiile de studii prevăzute la art. 7 și care are un stagiu de cel puțin 2 ani la catedră, având în această perioadă funcția de bază în învățământ.

(2) Personalul didactic asociat, cu cel puțin 1/2 normă didactică în specialitate, care îndeplinește condițiile de studii prevăzute la art. 7, se poate prezenta la examenul de definitivare în învățământ, după un stagiu efectiv de cel puțin 3 ani la catedră.

(3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învățământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la alin. (1).

(4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obține definitivarea în învățământ pierde calitatea de titular și, ca urmare, contractul individual de muncă al acestuia se desface, potrivit legii.

(5) Examenul pentru definitivarea în învățământ constă într-o inspecție școlară specială, precum și în susținerea unor probe scrise și orale care evaluează pregătirea de specialitate, metodică și pedagogică, pe baza unor programe aprobate de Ministerul Învățământului. Modificări (2)

(6) Personalului didactic care a obținut definitivarea în învățământ i se recunoaște definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcții didactice prevăzute la art. 5, în cazul în care îndeplinește condițiile de studii necesare pentru ocuparea acelor funcții. Practică judiciară (1)

(7) Asistenților universitari și preparatorilor universitari cu o vechime la catedră de cel puțin 3 ani, care trec în învățământul preuniversitar, li se acordă, pe baza unei inspecții speciale, definitivarea în învățământ.

(8) Preparatorilor universitari care trec în învățământul preuniversitar li se recunoaște ca stagiu la catedră perioada în care au funcționat în această calitate.

Mergi la:
Art 24 Funcțiile de conducere
Art 25 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 26 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 27 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 28 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 29 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 30 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 31 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 32 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 33 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 34 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 35 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 36 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 37 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 38 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 39 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 40 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 41 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 42 Norma didactică
Art 43 Norma didactică
Art 44 Norma didactică

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...