Art 28 Funcțiile de îndrumare și de control | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control - Funcțiile de îndrumare și de control -
Art. 28.
- Practică judiciară (1)

(1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control prevăzute la art. 25 constă în:

a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;

b) aprecierea consiliului de administrație din unitatea în care lucrează;

c) inspecție specială la clasă;

d) probă practică (asistență la ore, analiză de lecții, întocmirea procesului-verbal de inspecție);

e) interviu în fața unei comisii de concurs, privind legislația școlară, managementul educațional și deontologia profesională.

(2) Candidatul la o funcție de îndrumare și de control, prevăzută la art. 25 lit. b), susține și o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează. Practică judiciară (2)

Mergi la:
Art 18 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 19 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 20 Funcțiile de conducere
Art 21 Funcțiile de conducere
Art 22 Funcțiile de conducere
Art 23 Funcțiile de conducere
Art 24 Funcțiile de conducere
Art 25 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 26 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 27 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 28 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 29 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 30 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 31 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 32 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 33 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 34 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 35 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 36 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 37 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 38 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...