Art 24 Funcțiile de conducere | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control - Funcțiile de conducere -
Art. 24.
- Practică judiciară (2)

(1) Funcția de inspector școlar general se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular, cu diplomă de licență sau echivalentă, care îndeplinește criteriile de competență profesională, managerială și de prestigiu moral, evaluate prin: Practică judiciară (1)

a) curriculum vitae;

b) calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, de îndrumare și de control, anterioare, în sistemul de învățământ;

c) titlul de doctor sau gradul didactic I;

d) interviu în fața unei comisii ministeriale, privind inspecția școlară, legislația școlară, managementul educațional și deontologia profesională.

(2) Funcțiile de inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs, în conformitate cu prevederile alin. (1). Practică judiciară (1)

(3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general și de inspector școlar general adjunct, numită prin ordin al ministrului învățământului, este alcătuită din 5 membri, dintre care: secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, în calitate de președinte; 3 inspectori școlari generali din teritoriu și un director din Ministerul Învățământului, cu competențe în domeniu. În comisia de concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va fi inclus și inspectorul școlar general al județului respectiv.

(4) Eventualele contestații la hotărârile comisiei se adresează ministrului învățământului, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea acestuia este definitivă.

(5) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere menționate la alin. (1) și (2) se desfășoară la Ministerul Învățământului.

(6) Numirea inspectorului școlar general, a inspectorului școlar general adjunct și a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului învățământului. Inspectorul școlar general încheie un contract de management educațional cu ministrul învățământului, care cuprinde strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului din județ, în concordanță cu obiectivele reformei în plan național. Reevaluarea condițiilor contractuale se face o dată la 4 ani. Modificări (3), Practică judiciară (5)

Mergi la:
Art 14 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 15 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 16 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 17 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 18 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 19 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 20 Funcțiile de conducere
Art 21 Funcțiile de conducere
Art 22 Funcțiile de conducere
Art 23 Funcțiile de conducere
Art 24 Funcțiile de conducere
Art 25 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 26 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 27 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 28 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 29 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 30 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 31 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 32 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 33 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Art 34 Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...