Art 21 Funcțiile de conducere | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control - Funcțiile de conducere -
Art. 21.
- Modificări (1), Practică judiciară (6)

(1) Funcțiile de director și de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, având cel puțin gradul didactic II și vechime la catedră de cel puțin 5 ani, care se distinge prin calități profesionale, manageriale și morale.

(2) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în învățământul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul școlar, diferențiat după nivelul unității, care constă în:

a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;

b) interviu, prin care se testează și cunoștințele de legislație școlară și de management educațional.

(3) Numirea într-o funcție de conducere în unitățile de învățământ de stat, după concurs, se face pe bază de contract de management educațional, în condițiile legii, de către: Modificări (2), Practică judiciară (1)

a) inspectorul școlar general, pentru directorii din învățământul de stat preșcolar, primar, gimnazial și profesional, pentru directorii adjuncți din învățământul de stat preuniversitar, precum și pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile cu activitate extrașcolară și din unitățile conexe subordonate inspectoratului;

b) ministrul învățământului, pentru directorii din învățământul de stat liceal și postliceal, precum și pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile direct subordonate Ministerului Învățământului.

(4) Organizarea și desfășurarea concursurilor se reglementează prin metodologii aprobate de ministrul învățământului. Practică judiciară (2)

(5) În cazul neocupării funcțiilor de director sau de director adjunct, conform prevederilor prezentului articol, inspectorul școlar general are dreptul de a face numiri cu delegație sau prin detașare, pe o perioadă de cel mult un an școlar, cu posibilitate de revenire după fiecare scoatere la concurs. Practică judiciară (4)

(6) Funcțiile de conducere din unitățile de învățământ particular se ocupă prin concurs organizat de unitatea respectivă, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Numirile în aceste funcții sunt de competența organizatorului, cu informarea inspectorului școlar general. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Mergi la:
Art 11 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 12 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 13 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 14 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 15 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 16 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 17 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 18 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 19 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 20 Funcțiile de conducere
Art 21 Funcțiile de conducere
Art 22 Funcțiile de conducere
Art 23 Funcțiile de conducere
Art 24 Funcțiile de conducere
Art 25 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 26 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 27 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 28 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 29 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 30 Funcțiile de îndrumare și de control
Art 31 Funcțiile de îndrumare și de control

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...