Art 137 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 136 Dispoziții tranzitorii și finale Art 138 Dispoziții tranzitorii și finale

TITLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 137.
-

(1) Datele privind situația profesională a personalului didactic se consemnează într-un stat personal de serviciu. Statul personal de serviciu cuprinde date privind starea civilă, curriculum vitae, evoluția profesională și evaluările periodice. Statul personal de serviciu se actualizează, la solicitarea titularului sau a conducerii instituției ori a unității respective. Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului și conducătorului instituției sau al unității de învățământ. În învățământul preuniversitar, statul personal de serviciu poate fi consultat și de personalul de îndrumare și de control al inspectoratului școlar și al Ministerului Învățământului.

(2) Statul personal de serviciu se păstrează după cum urmează:

a) la inspectoratele școlare, pentru inspectorii școlari; la Ministerul Învățământului, pentru inspectorul școlar general, pentru inspectorul școlar general adjunct, precum și pentru personalul didactic de îndrumare și de control din minister;

b) la inspectoratele școlare, pentru directorii și directorii adjuncți ai unităților subordonate;

c) la unitățile de învățământ sau la unitățile de învățământ conexe, pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar din aceste unități;

d) la instituțiile de învățământ superior, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din aceste instituții.

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...