Art 13 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora - Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare -
Art. 13.
- Practică judiciară (10)

(1) Prin restrângere de activitate se înțelege situația în care postul de educatoare, învățător, institutor și învățător-educator nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preșcolari sau de elevi prevăzute de lege.

(2) Inspectoratul școlar are obligația de a face publică, prin afișare la inspectorat și la unitățile de învățământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel puțin 30 de zile înaintea declanșării procedurilor prevăzute la alin. (4) și (5).

(3) În cazul profesorilor și al maiștrilor-instructori, restrângerea activității constă în diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăți de normă, fără posibilități de completare, în aceeași școală sau într-o școală apropiată, cu ore de specialitate sau de specialități înrudite, care pot fi predate de cadrul didactic în cauză.

(4) În cazul restrângerii activității unei unități de învățământ, se renunță, în ordine, la:

a) activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

b) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare;

c) activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.

(5) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeași specialitate, în afara situației prevăzute la alin. (3), se procedează la evaluare obiectivă sau la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului profesoral al unității școlare. Evaluarea, respectiv concursul, este realizată de o comisie al cărei președinte este inspectorul școlar de specialitate. Evaluarea obiectivă, convertită în punctaj unitar stabilit de Ministerul Învățământului, constă într-o inspecție școlară la clasă, cumulată cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul școlar al elevilor, activitatea didactico-științifică, lucrări științifice, studii, articole, programe și manuale școlare, material didactic omologat, experimente didactice. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii social-umanitare: soț/soție cu domiciliul în localitate, părinți cu domiciliul în localitate, motive de sănătate care nu permit părăsirea localității, soțul/soția să lucreze în învățământ, alte cauze obiective, dovedite cu acte. Concursul se organizează conform prevederilor art. 9. Contestațiile se rezolvă potrivit dispozițiilor art. 12. Reprezentanții sindicatelor recunoscute la nivel național participă, ca observatori, la toate etapele restângerii de activitate. Modificări (1), Practică judiciară (3)

Mergi la:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Funcțiile didactice și didactice auxiliare
Art 6 Funcțiile didactice și didactice auxiliare
Art 7 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare
Art 8 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare
Art 9 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 10 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 11 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 12 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 13 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 14 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 15 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 16 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 17 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 18 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 19 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 20 Funcțiile de conducere
Art 21 Funcțiile de conducere
Art 22 Funcțiile de conducere
Art 23 Funcțiile de conducere

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...