Art 11 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora - Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare -
Art. 11.
- Practică judiciară (14)

(1) Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numită de inspectorul școlar general, având ca președinte un inspector școlar general adjunct. Componența comisiei și atribuțiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul învățământului. Practică judiciară (5)

(2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele școlare se stabilesc de Ministerul Învățământului. Subiectele pentru concursurile organizate de unitățile de învățământ particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, se stabilesc de către acestea. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) La concursurile organizate de inspectoratele școlare, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar de stat se evaluează de comisii, pe specialități, instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu perfecționarea personalului din județele arondate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) La concursurile organizate de unitățile de învățământ, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar de stat sau particular se evaluează de comisii, pe specialități, instituite la nivelul unității școlare respective. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(5) În învățământul de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul școlar. Angajarea pe post se face prin dispoziție a inspectorului școlar general. În învățământul particular, validarea concursurilor și angajarea pe post se fac de către conducerea unității și se comunică în scris inspectoratului școlar. Modificări (1), Practică judiciară (166), Reviste (1)

(6) Reprezentanții sindicatelor recunoscute la nivel național au drept de acces la documentele comisiei prevăzute la alin. (1), după finalizarea acestora. Practică judiciară (1)

(7) Cheltuielile pentru lucrările concursurilor sunt suportate de către organizatori. Derogări (1)

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Funcțiile didactice și didactice auxiliare
Art 6 Funcțiile didactice și didactice auxiliare
Art 7 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare
Art 8 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare
Art 9 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 10 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 11 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 12 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 13 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 14 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 15 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 16 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 17 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 18 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 19 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Art 20 Funcțiile de conducere
Art 21 Funcțiile de conducere

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...