Decizia nr. 426/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 - C U R T E A, - examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul raportor, susținerile părților, concluziile procurorului și dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr 47/1992, reține următoarele: - Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art 4 alin (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 1154 din 7 decembrie 2004, modificate prin art I pct 5 din Legea nr 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr 510 din 30 iulie 2007 De asemenea, obiectul excepție îl formează și prevederile art II alin (2) și ale art III din Legea nr 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 Textele de lege criticate au următoarea redactare: - Art II alin (2) și art III din Legea nr 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr 554/2004: - " -
Art III

Acesta este un fragment din Decizia nr. 426/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. III. -

Hotărârile judecătorești pronunțate în baza Legii nr. 554/2004, rămase definitive și irevocabile fără soluționarea pe fond a excepției de nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibilă, pot forma obiectul unei cereri de revizuire, care se poate introduce în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi."

Acesta este un fragment din Decizia nr. 426/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...