După articolul 87 se introduc articolele 87^1 și 87^2 , cu următorul cuprins: | Lege 169/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

60. După articolul 87 se introduc articolele 871 și 872, cu următorul cuprins:

"

Art. 871. -

Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau județene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptățite constituie abuz în serviciu și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani."

"

Art. 872. -

Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) și ale art. 91, prin declararea unor suprafețe de teren mai mici decât suprafețele pe care le dețin, sau nedeclararea unor suprafețe de teren, deținute efectiv, constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal*)."

*) Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997.

Acesta este un fragment din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...