Parlamentul României

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Modificări (26), Puneri în aplicare (4), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (313), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (5), Reviste (46), Doctrine (4), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 1997 până la 28 iunie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 80/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, și se taxează în mod diferențiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepțiile prevăzute de lege. Referințe (1), Jurisprudență

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (21), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7)

a) până la valoarea de 100.000 lei - 5.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență

b) între 100.000 lei și 1.000.000 lei - 5.000 lei + 10% pentru ce depășește 100.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență

c) între 1.000.000 lei și 10.000.000 lei - 95.000 lei + 8% pentru ce depășește 1.000.000 lei; Modificări (6), Jurisprudență

d) între 10.000.000 lei și 50.000.000 lei - 815.000 lei + 6% pentru ce depășește 10.000.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență

e) între 50.000.000 lei și 100.000.000 lei - 3.215.000 lei + 4% pentru ce depășește 50.000.000 lei; Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

f) între 100.000.000 lei și 500.000.000 lei - 5.215.000 lei + 2% pentru ce depășește 100.000.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență

g) peste 500.000.000 lei - 13.215.000 lei + 1% pentru ce depășește 500.000.000 lei. Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 500.000 lei, indiferent de valoarea contestată. Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în acțiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instanță ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acțiunile și cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: Jurisprudență

a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă - 50.000 lei; Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani - 25.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

c) cereri pentru stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducțiune a liberalităților și cereri de partaj - 50.000 lei. Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Separat de această taxă, dacă părțile contestă bunurile de împărțit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată; Respingeri de neconstituționalitate (11)

d) cereri de recuzare în materie civilă - 10.000 lei; Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 25.000 lei; Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare - 25.000 lei; Modificări (4)

g) contestații în anulare - 25.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

h) cereri de revizuire - 25.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

i) acțiuni în grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren - 50.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență

În ipoteza în care se revendică și o porțiune de teren, se va adăuga și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate;

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți - 50.000 lei; Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

k) cereri de strămutare în materie civilă - 10.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

l) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii - 10.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris - 10.000 lei; Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 100.000 lei; Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen - 10.000 lei; Modificări (4)

o) cereri pentru încuviințarea executării silite - 25.000 lei; Modificări (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor și aeronavelor - 1.000.000 lei; Modificări (4)

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistența judiciară internațională se efectuează gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare - 100.000 lei; Modificări (4)

- efectuarea de comisii rogatorii - 200.000 lei; Modificări (4)

s) cereri de înființare a popririi - 25,000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

ș) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile - 5.000 lei; Modificări (5)

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte - 2.000 lei/pagină; Modificări (4), Jurisprudență

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare - 10.000 lei; Modificări (4)

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - 2.000 lei; Modificări (4)

x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - 50.000 lei. Modificări (5)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cererile pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice - 100.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

b) cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 50.000 lei. Modificări (4)

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează: Reviste (1)

a) cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora - 100.000 lei; Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

b) cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - 100.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cererile neevaluabile în bani, în materie comercială, se taxează după cum urmează: Modificări (1)

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale - 100.000 lei; Modificări (5), Jurisprudență

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic - 100.000 lei; Modificări (4)

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare - 100.000 lei; Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) - 50.000 lei. Modificări (4)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin. 1 și 2 din Codul familiei - 100.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară - 20.000 lei; Modificări (4)

c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei - 15.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici - 20.000 lei; Modificări (4)

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - 20.000 lei; Modificări (4)

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției - 10.000 lei. Modificări (4)

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Transcrierea sau, după caz, întabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, și a ordonanțelor de adjudecare se taxează în funcție de valoarea declarată de părți în act, dar nu mai puțin decât valoarea terenurilor și construcțiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel: Jurisprudență

a) până la 1.000.000 lei - 4%, dar nu mai puțin de 10.000 lei; Modificări (6)

b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei - 40.000 lei + 3% pentru suma care depășește 1.000.000 lei; Modificări (7)

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei - 160.000 lei + 2% pentru suma care depășește 5.000.000 lei; Modificări (7)

d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei - 260.000 lei + 1,5% pentru suma care depășește 10.000.000 lei; Modificări (7)

e) peste 15.000.000 lei - 335.000 lei + 1% pentru suma care depășește 15.000.000 lei. Modificări (7)

(2) Transcrierea, respectiv întabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobilare, definite potrivit legii, vândute de către societățile comerciale cu capital de stat, precum și de fostele cooperative agricole de producție cu ocazia lichidării acestora, se taxează cu 0,02% din prețul activului dobândit. Jurisprudență

(3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe și taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate.

(4) Înscrierea drepturilor reale de garanție (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanță garantat, dar nu mai mult de 100.000 lei. Înscrierea mai multor garanții pentru același credit nu poate depăși taxa maximă prevăzută mai sus. Modificări (4)

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situației juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanție se taxează cu 10.000 lei. Modificări (4)

(6) Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efecuare a operațiunilor de publicitate, se taxează cu 20.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Cererile reconvenționale, cererile de intervenție și de chemare în garanție se taxează după regulile aplicabile cererii sau acțiunii principale. Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență

- taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță;

- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Se timbrează cu 10.000 lei cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acțiunea de partaj;

- încheierea de suspendare a judecării cauzei;

- hotărârile de declinare a competenței și de dezinvestire;

- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;

- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1)

Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, se taxează cu 20.000 lei. Modificări (4)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 20.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Când o acțiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la:

a) încheierea, executarea și încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă și cele privind soluționarea conflictelor colective de muncă, precum și executarea hotărârilor pronunțate în aceste litigii; Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

b) plata muncii membrilor cooperativelor de producție meșteșugărească, de producție mixtă agricolă-meșteșugărească, de invalizi și de prestări de servicii;

c) obligațiile legale și contractuale de întreținere; Jurisprudență, Reviste (1)

d) stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; Jurisprudență

e) stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

f) restituirea de către persoanele fizice și juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii și ajutoare sociale celor accidentați în muncă; Jurisprudență

g) stabilirea și acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

h) adopție, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistența bolnavilor psihic periculoși, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin; Jurisprudență

i) sancționarea contravenienților; Jurisprudență, Reviste (1)

j) protecția consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenților economici care au prejudiciat drepturile și interesele legitime ale consumatorilor; Jurisprudență, Reviste (1)

k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acționare la societățile comerciale agricole pe acțiuni; Modificări (1)

l) valorificarea drepturilor Societății Naționale de Cruce Roșie;

m) amenzile de orice fel: Jurisprudență

n) exercitarea drepturilor electorale;

o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile, materiale și morale, decurgând din acestea; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

p) orice alte acțiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru; Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru și contestațiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Art. 17. - Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență, Doctrină (2)

Sunt, de asemenea, scutite de taxa judiciară de timbru cererile și acțiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor, precum și cele formulate de alte instituții publice, când au ca obiect venituri publice. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 18. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanța de judecată, Ministerul Justiției sau, după caz, de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestație potrivit dispozițiilor aplicabile în materie fiscală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Taxa judiciară de timbru pentru contestație este de 2% calculat la suma contestată, dacă, prin legi speciale, nu se prevede altfel. În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa judiciară de timbru se constituie proporțional cu reducerea sumei contestate. Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 19. - Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar la unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni sau prin ordin de plată, precum și prin aplicarea și anularea de timbre fiscale mobile pentru taxele de până la 30.000 lei.

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acțiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanța va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micșorează valoarea pretențiilor formulate în acțiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea inițială, fără a se ține seama de reducerea ulterioară. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Neîndeplinirea obligației de plată până la termenul stabilit se sancționează cu anularea acțiunii sau a cererii. Respingeri de neconstituționalitate (22), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(4) Dacă în momentul înregistrării sale acțiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său inițial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluționată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. Jurisprudență

(5) În situația în care instanța judecătorească învestită cu soluționarea unei căi de atac constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune darea în debit la organele financiare. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 21. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Ministerul Finanțelor poate acorda scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Jurisprudență

(2) Acțiunile și cererile persoanelor care s-au adresat Ministerului Finanțelor pentru obținerea facilităților prevăzute la alin. (1) se vor înregistra la instanță sau la parchet, într-o evidență separată, pentru conservarea drepturilor ce s-ar putea pierde prin trecerea timpului, dar nu li se va da curs până când cei în cauză nu vor prezenta fie dovada obținerii facilităților, fie dovada plății taxei judiciare de timbru datorate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Ministerul Finanțelor este abilitat să controleze modul în care se asigură respectarea prevederilor prezentei legi privind stabilirea și plata taxei judiciare de timbru.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiționarului, în următoarele cauze: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) când taxa plătită nu era datorată; Jurisprudență

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; Jurisprudență

c) când acțiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziții legale; Jurisprudență

d) când, în procesul de divorț, părțile au renunțat la judecată ori s-au împăcat; Reviste (1)

e) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data nașterii sale. Jurisprudență

(4) Cererea de restituire se adresează instanței judecătorești sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acțiunea sau cererea. Jurisprudență

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

(1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea și anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie.

(2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri și acțiuni anulate ca insuficient timbrate.

Art. 25. - Modificări (3), Jurisprudență

(1) Sumele realizate din încasarea taxelor prevăzute de prezenta lege constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției într-o cotă de 85%, de 10% în cel al Curții Supreme de Justiție și de 5% în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Public. Jurisprudență

(2) Disponibilitățile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație. Jurisprudență

(3) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești și a parchetelor, a Ministerului Justiției, precum și pentru completarea fondului cheltuielilor de personal pentru magistrați, asimilații acestora și personalul auxiliar, potrivit cu normele emise de Ministerul Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor. Jurisprudență

Art. 26. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru plătite pentru activitatea notarială, impozitele încasate din onorariile avocaților și ale notarilor publici constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, al Curții Supreme de Justiție și al Ministerului Public, în procentele prevăzute la art. 25 alin. (1). Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Art. 25 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător și acestor categorii de venituri. Jurisprudență

Art. 27. - Jurisprudență

Ministerul Finanțelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 și 26 din prezenta lege, pe care îl va comunica Ministerului Justiției, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Uniunii Avocaților din România, Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii și Consemnațiuni, precum și tuturor băncilor. Reviste (1)

Art. 28. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Guvernul este împuternicit ca, în funcție de rata inflației, să actualizeze periodic taxele judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege. Modificări (2), Doctrină (1)

(2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Jurisprudență

Art. 29. -

Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situația în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Jurisprudență

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) și k), art. 3 lit. e) și g), art. 9, art. 12 și 13 (numai în ce privește acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanțele judecătorești), precum și art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanța Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;

- art. 1-8 și art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și asupra actelor de notariat și serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;

- art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;

- art. 61 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție; Modificări (1)

- cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;

- art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată și modificată prin Legea nr. 105/1995;

- art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

- art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni;

- art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni;

- art. 69 alin. (2) din Legea locuinței nr. 114/1996;

- orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 24 iulie 1997.

Nr. 146.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile art. 27 din O.G. nr. 137/2000. Neindicarea vreunui criteriu de discriminare. Efecte asupra obligației de timbrare a cererii
Taxă judiciară de timbru. Cerere de reexaminare. Obligația instanței
Taxa judiciară de timbru achitată anterior termenului la care s-a judecat pricina în fața instanței de apel. Depunerea în original la dosarul cauzei. Admitere recurs
Taxă judiciară de timbru. Acțiune în constarea nulității unui contract de întreținere. Domeniul de aplicare al dispozițiilor art. 15 lit. c din Legea nr. 146/1997
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (I)
Apel. Soluționare înainte de comunicarea soluției cererii de reexaminare și de stabilire a noii taxe de timbru
Distincția dintre normele de competență și normele privind compunerea completului în raport de specializarea acestuia. Consecințele încălcării acestor norme. Ordinea de soluționare a excepțiilor. Soluționarea cu prioritate a excepției netimbrării. Imposibilitatea invocării greșitei stabiliri a cuantumului taxei judiciare de timbru pe calea recursului
Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată. Competența de soluționare a cererii
Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Cheltuieli de judecată. Scutire
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 233/2003 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 12/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2013
;
se încarcă...