Parlamentul României

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 1997 până la 28 iunie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 80/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (1027), Reviste (2)

Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, și se taxează în mod diferențiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepțiile prevăzute de lege. Referințe (1), Jurisprudență (92)

Art. 2. - Acțiuni respinse (27), Jurisprudență (104), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: Modificări (1), Acțiuni respinse (21), Referințe (1), Jurisprudență (76), Reviste (4)

a) până la valoarea de 100.000 lei - 5.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență (1)

b) între 100.000 lei și 1.000.000 lei - 5.000 lei + 10% pentru ce depășește 100.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență (4)

c) între 1.000.000 lei și 10.000.000 lei - 95.000 lei + 8% pentru ce depășește 1.000.000 lei; Modificări (6), Jurisprudență (9)

d) între 10.000.000 lei și 50.000.000 lei - 815.000 lei + 6% pentru ce depășește 10.000.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență (9)

e) între 50.000.000 lei și 100.000.000 lei - 3.215.000 lei + 4% pentru ce depășește 50.000.000 lei; Modificări (7), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

f) între 100.000.000 lei și 500.000.000 lei - 5.215.000 lei + 2% pentru ce depășește 100.000.000 lei; Modificări (7), Jurisprudență (12)

g) peste 500.000.000 lei - 13.215.000 lei + 1% pentru ce depășește 500.000.000 lei. Modificări (7), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (27)

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 500.000 lei, indiferent de valoarea contestată. Modificări (5), Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (37)

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în acțiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instanță ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege. Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (11)

Art. 3. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (141)

Acțiunile și cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: Jurisprudență (18)

a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă - 50.000 lei; Modificări (5), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (16)

b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani - 25.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (76)

c) cereri pentru stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducțiune a liberalităților și cereri de partaj - 50.000 lei. Modificări (5), Acțiuni respinse (17), Jurisprudență (21)

Separat de această taxă, dacă părțile contestă bunurile de împărțit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;

d) cereri de recuzare în materie civilă - 10.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (3)

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 25.000 lei; Modificări (4), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (34)

f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare - 25.000 lei; Modificări (4)

g) contestații în anulare - 25.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (43)

h) cereri de revizuire - 25.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (40)

i) acțiuni în grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren - 50.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență (7)

În ipoteza în care se revendică și o porțiune de teren, se va adăuga și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate;

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți - 50.000 lei; Modificări (5), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

k) cereri de strămutare în materie civilă - 10.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (26)

l) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii - 10.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (3)

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege: Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (235)

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris - 10.000 lei; Modificări (4), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 100.000 lei; Modificări (4), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen - 10.000 lei; Modificări (4)

o) cereri pentru încuviințarea executării silite - 25.000 lei; Modificări (4), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (24)

p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor și aeronavelor - 1.000.000 lei; Modificări (4)

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistența judiciară internațională se efectuează gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare - 100.000 lei; Modificări (4)

- efectuarea de comisii rogatorii - 200.000 lei; Modificări (4)

s) cereri de înființare a popririi - 25,000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (4)

ș) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile - 5.000 lei; Modificări (5)

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte - 2.000 lei/pagină; Modificări (4), Jurisprudență (1)

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare - 10.000 lei; Modificări (4)

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - 2.000 lei; Modificări (4)

x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - 50.000 lei. Modificări (5)

Art. 4. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

Cererile pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice - 100.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (2)

b) cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 50.000 lei. Modificări (4)

Art. 5. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (13)

Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează: Reviste (1)

a) cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora - 100.000 lei; Modificări (4), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (5)

b) cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - 100.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență (2)

Art. 6. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (11)

Cererile neevaluabile în bani, în materie comercială, se taxează după cum urmează: Modificări (1)

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale - 100.000 lei; Modificări (5), Jurisprudență (13)

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic - 100.000 lei; Modificări (4)

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare - 100.000 lei; Modificări (7), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (40), Reviste (1)

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) - 50.000 lei. Modificări (4)

Art. 7. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (9)

Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin. 1 și 2 din Codul familiei - 100.000 lei; Modificări (4), Jurisprudență (20)

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară - 20.000 lei; Modificări (4)

c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei - 15.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență (5)

Art. 8. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici - 20.000 lei; Modificări (4)

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - 20.000 lei; Modificări (4)

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției - 10.000 lei. Modificări (4)

Art. 9. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (20)

(1) Transcrierea sau, după caz, întabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, și a ordonanțelor de adjudecare se taxează în funcție de valoarea declarată de părți în act, dar nu mai puțin decât valoarea terenurilor și construcțiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel: Jurisprudență (3)

a) până la 1.000.000 lei - 4%, dar nu mai puțin de 10.000 lei; Modificări (6)

b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei - 40.000 lei + 3% pentru suma care depășește 1.000.000 lei; Modificări (7)

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei - 160.000 lei + 2% pentru suma care depășește 5.000.000 lei; Modificări (7)

d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei - 260.000 lei + 1,5% pentru suma care depășește 10.000.000 lei; Modificări (7)

e) peste 15.000.000 lei - 335.000 lei + 1% pentru suma care depășește 15.000.000 lei. Modificări (7)

(2) Transcrierea, respectiv întabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobilare, definite potrivit legii, vândute de către societățile comerciale cu capital de stat, precum și de fostele cooperative agricole de producție cu ocazia lichidării acestora, se taxează cu 0,02% din prețul activului dobândit. Jurisprudență (43)

(3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe și taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate.

(4) Înscrierea drepturilor reale de garanție (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanță garantat, dar nu mai mult de 100.000 lei. Înscrierea mai multor garanții pentru același credit nu poate depăși taxa maximă prevăzută mai sus. Modificări (4)

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situației juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanție se taxează cu 10.000 lei. Modificări (4)

(6) Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efecuare a operațiunilor de publicitate, se taxează cu 20.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență (3)

Art. 10. - Acțiuni respinse (15), Jurisprudență (11)

Cererile reconvenționale, cererile de intervenție și de chemare în garanție se taxează după regulile aplicabile cererii sau acțiunii principale. Jurisprudență (1)

Art. 11. - Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (568)

(1) Cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (337)

- taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță;

- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani.

(2) Se timbrează cu 10.000 lei cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: Modificări (4), Jurisprudență (123)

- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acțiunea de partaj;

- încheierea de suspendare a judecării cauzei;

- hotărârile de declinare a competenței și de dezinvestire;

- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;

- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

Art. 12. - Acțiuni respinse (2), Referințe (1)

Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, se taxează cu 20.000 lei. Modificări (4)

Art. 13. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (51)

Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 20.000 lei. Modificări (4), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (16)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...