Art 97 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dezvoltarea durabilă a fondului forestier național - Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor -
Art. 97.
- Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, sume pentru: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3)

a) asigurarea integrală de la bugetul de stat a costurilor administrării, precum și a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociație; plata se face către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

b) acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă; Referințe în jurisprudență (19), Reviste (2)

c) asigurarea diferenței dintre sumele necesare pentru finanțarea integrală a lucrărilor prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. a) -d) și sumele calculate la nivelul maxim în fondul de conservare și regenerare a pădurilor; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

d) contravaloarea lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor prevăzute la art. 57 alin. (1), numai pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociație;

e) refacerea pădurilor și a căilor forestiere de transport afectate de calamități naturale sau de incendii cu autor necunoscut, dacă sumele constituite la nivelul maxim din fondul de conservare și regenerare a pădurilor sunt insuficiente; Modificări (1)

f) sprijinirea înființării și dezvoltării asociațiilor de proprietari de păduri;

g) punerea la dispoziția proprietarilor de păduri a materialelor de educație forestieră privind ocrotirea și conservarea pădurilor.

(2) Pentru gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului se alocă administratorului acestuia, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, sume pentru refacerea căilor forestiere de transport afectate de calamități naturale.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 87 Accesibilizarea pădurilor
Art 88 Dezvoltarea fondului forestier național
Art 89 Dezvoltarea fondului forestier național
Art 90 Dezvoltarea fondului forestier național
Art 91 Dezvoltarea fondului forestier național
Art 92 Forme asociative ale proprietarilor de păduri
Art 93 Forme asociative ale proprietarilor de păduri
Art 94 Forme asociative ale proprietarilor de păduri
Art 95 Forme asociative ale proprietarilor de păduri
Art 96 Forme asociative ale proprietarilor de păduri
Art 97 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 98 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 99 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 100 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 101 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 102 Controlul aplicării și respectării regimului silvic
Art 103 Controlul aplicării și respectării regimului silvic
Art 104 Răspunderi și sancțiuni
Art 105 Răspunderi și sancțiuni
Art 106 Răspunderi și sancțiuni
Art 107 Răspunderi și sancțiuni
Reviste:
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
ÎCCJ: În ce condiții pot fi acordate compensații sub forma ajutoarelor de stat pentru terenurile forestiere?
;
se încarcă...