Art 7 Dispoziții generale | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale -
Art. 7.
- Referințe în jurisprudență (3)

(1) După forma de proprietate, fondul forestier național poate fi: Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

a) fond forestier proprietate publică a statului; Referințe în jurisprudență (1)

b) fond forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; Referințe în jurisprudență (1)

c) fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;

d) fond forestier proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale. Doctrină (1)

(2) Fondul forestier proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cuprinde pășunile împădurite, incluse în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, care, prin efectul prezentului cod, se includ în fondul forestier național. Doctrină (1)

(3) Este interzisă trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Este interzisă includerea pădurilor în intravilan.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    245 Potrivit art. 7 alin. (1) Codul silvic, după forma de proprietate, fondul forestier național poate fi fond forestier proprietate publică astatului; fond forestier proprietate publică aunităților administrativ-teritoriale; fond forestier proprietate privată apersoanelor fizice și juridice; fond forestier proprietate privată aunităților administrativ-teritoriale. [ Mai mult... ] 

.....
    Și Codul silvic conține prevederi referitoare la terenuri care fac parte din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale. Astfel, potrivit art. 7 alin. (2) Codul silvic, „Fondul forestier proprietate privată aunităților administrativ-teritoriale cuprinde pășunile împădurite, incluse în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, care, prin efectul prezentului cod, se includ în fondul forestier național”. [ Mai mult... ] 
.....
    art. 1746 noul C. civ. îl constituie terenurile din fondul forestier aflate în proprietate privată. Se includ aici toate terenurile împădurite, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, producție sau administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, alte terenuri cu destinație forestieră și neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condițiile legii (art. 1 Codul silvic), inclusiv cele la care se referă art. 7 alin. (1) lit. d) Codul silvic, care fac parte din proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Administrarea fondului forestier național
Art 11 Administrarea fondului forestier național
Art 12 Administrarea fondului forestier național
Art 13 Administrarea fondului forestier național
Art 14 Administrarea fondului forestier național
Art 15 Administrarea fondului forestier național
Art 16 Administrarea fondului forestier național
Art 17 Administrarea fondului forestier național
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...