Art 62 Exploatarea masei lemnoase | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Exploatarea masei lemnoase -
Art. 62.
- Practică judiciară (1)

(1) Exploatarea masei lemnoase se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Modificări (1)

(2) Exploatarea masei lemnoase se face de persoane juridice atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Modificări (1), Derogări (1), Practică judiciară (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele fizice pot exploata în regie proprie un volum de maximum 20 m3/an din pădurile pe care le au în proprietate. Modificări (1)

(4) Regulamentul de atestare a persoanelor juridice prevăzute la alin. (2) și componența comisiei de atestare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, din comisie făcând parte și reprezentanți ai asociațiilor patronale și profesionale din domeniu, recunoscute la nivel național. Modificări (1)

Mergi la:
Art 52 Paza și protecția pădurilor
Art 53 Paza și protecția pădurilor
Art 54 Paza și protecția pădurilor
Art 55 Paza și protecția pădurilor
Art 56 Paza și protecția pădurilor
Art 57 Paza și protecția pădurilor
Art 58 Produsele specifice fondului forestier național
Art 59 Produsele specifice fondului forestier național
Art 60 Produsele specifice fondului forestier național
Art 61 Produsele specifice fondului forestier național
Art 62 Exploatarea masei lemnoase
Art 63 Exploatarea masei lemnoase
Art 64 Exploatarea masei lemnoase
Art 65 Exploatarea masei lemnoase
Art 66 Exploatarea masei lemnoase
Art 67 Exploatarea masei lemnoase
Art 68 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 69 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 70 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 71 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 72 Proveniența și circulația materialelor lemnoase

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...