Art 59 Produsele specifice fondului forestier național | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Produsele specifice fondului forestier național -
Art. 59.
- Modificări (1)

(1) Volumul maxim de lemn ce se poate recolta din păduri nu poate depăși posibilitatea stabilită prin amenajament silvic. Practică judiciară (1)

(2) Volumul maxim de lemn ce se poate recolta anual din păduri nu poate depăși posibilitatea anuală. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se poate depăși posibilitatea anuală cu volumul de lemn nerecoltat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic în vigoare.

(4) Produsele accidentale se recoltează integral.

(5) Volumul produselor accidentale I, rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și abiotici și din defrișări legale, care apar în subunități de gospodărire în care se reglementează procesul de producție lemnoasă, precum și volumul rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent în unitatea de producție și protecție se precomptează din posibilitatea de produse principale.

(6) În situația în care volumul arboretelor puternic afectate de calamități naturale este mai mare decât posibilitatea anuală, aceasta poate fi depășită cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(7) Volumul prevăzut la alin. (6), care depășește posibilitatea anuală, se precomptează în anii următori de aplicare a amenajamentului silvic.

(8) Precomptarea se realizează în cadrul aceleiași proprietăți. Practică judiciară (1)

(9) Se interzice compensarea volumului de recoltat, prevăzut de amenajamentul silvic din unități amenajistice inaccesibile, cu volume echivalente din unități amenajistice situate în zone accesibile. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Art 49 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 50 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 51 Paza și protecția pădurilor
Art 52 Paza și protecția pădurilor
Art 53 Paza și protecția pădurilor
Art 54 Paza și protecția pădurilor
Art 55 Paza și protecția pădurilor
Art 56 Paza și protecția pădurilor
Art 57 Paza și protecția pădurilor
Art 58 Produsele specifice fondului forestier național
Art 59 Produsele specifice fondului forestier național
Art 60 Produsele specifice fondului forestier național
Art 61 Produsele specifice fondului forestier național
Art 62 Exploatarea masei lemnoase
Art 63 Exploatarea masei lemnoase
Art 64 Exploatarea masei lemnoase
Art 65 Exploatarea masei lemnoase
Art 66 Exploatarea masei lemnoase
Art 67 Exploatarea masei lemnoase
Art 68 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 69 Proveniența și circulația materialelor lemnoase

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...