Art 45 Asigurarea integrității fondului forestier național | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Asigurarea integrității fondului forestier național -
Art. 45.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(1) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului ia măsuri de lichidare a enclavelor și de corectare a perimetrului pădurilor prin schimburi și/sau cumpărări de terenuri în numele statului, pe bază de acte autentice. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Terenurile care fac obiectul schimbului dobândesc situația juridică și destinația terenurilor pe care le schimbă. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Metodologia de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și ceilalți administratori ai terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Modificări (1)

(4) La realizarea schimbului se are în vedere echivalența valorică a terenurilor, evaluarea acestora făcându-se pe baza metodologiei prevăzute la art. 43.

(5) Statul are drept de preempțiune la cumpărarea de păduri care constituie enclave în fondul forestier proprietate publică a statului sau sunt limitrofe acestuia, la preț și în condiții egale. Modificări (1), Doctrină (1)

(6) Vânzătorul are obligația de a înștiința în scris administratorul pădurilor proprietate publică a statului despre intenția de vânzare, acesta din urmă putându-și exercita dreptul de preempțiune în termen de 30 de zile de la înștiințare. Modificări (1), Doctrină (1)

(7) În cazul în care administratorul pădurilor proprietate publică a statului nu își manifestă în scris intenția de cumpărare, în termenul prevăzut la alin. (6), vânzarea terenului este liberă. Modificări (1)

(8) Nerespectarea de către vânzător a obligației prevăzute la alin. (6) atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat. Modificări (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Dreptul de preempțiune reglementat de Noul Cod civil și de art. 45 Codul silvic este incident și în cazul vânzărilor silite, așa cum rezultă din prevederile art. 1738 noul C. civ., iar nu doar în cazul celor voluntare. În acest din urmă caz, exercitarea sa se va face în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Dreptul de preempțiune reglementat de Noul Cod civil și de art. 45 Codul silvic este incident și în cazul vânzărilor silite, așa cum rezultă din prevederile art. 1738 noul C. civ., iar nu doar în cazul celor voluntare. În acest din urmă caz, exercitarea sa se va face în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Dreptul de preempțiune reglementat de Noul Cod civil și de art. 45 Codul silvic este incident și în cazul vânzărilor silite, așa cum rezultă din prevederile art. 1738 noul C. civ., iar nu doar în cazul celor voluntare. În acest din urmă caz, exercitarea sa se va face în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Dreptul de preempțiune reglementat de Noul Cod civil și de art. 45 Codul silvic este incident și în cazul vânzărilor silite, așa cum rezultă din prevederile art. 1738 noul C. civ., iar nu doar în cazul celor voluntare. În acest din urmă caz, exercitarea sa se va face în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Dreptul de preempțiune reglementat de Noul Cod civil și de art. 45 Codul silvic este incident și în cazul vânzărilor silite, așa cum rezultă din prevederile art. 1738 noul C. civ., iar nu doar în cazul celor voluntare. În acest din urmă caz, exercitarea sa se va face în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 35 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 36 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 37 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 38 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 39 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 40 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 41 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 42 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 43 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 44 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 45 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 46 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 47 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 48 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 49 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 50 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 51 Paza și protecția pădurilor
Art 52 Paza și protecția pădurilor
Art 53 Paza și protecția pădurilor
Art 54 Paza și protecția pădurilor
Art 55 Paza și protecția pădurilor
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...