Art 42 Asigurarea integrității fondului forestier național | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Asigurarea integrității fondului forestier național -
Art. 42.
- Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Pentru terenurile care se ocupă temporar din fondul forestier, în cazurile prevăzute la art. 39, obligațiile bănești sunt următoarele: Modificări (1)

a) garanția, echivalentă cu taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier cu compensare, care se achită anticipat emiterii aprobării și se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, fond aflat la dispoziția autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; Modificări (1)

b) chiria, care se achită proprietarului, în cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, respectiv al celui proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publică a statului, 50% din chirie se depune în fondul de conservare și regenerare a pădurilor și 50% se achită administratorului; Modificări (1), Derogări (2), Referințe în jurisprudență (1)

c) contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publică a statului, contravaloarea pierderii de creștere se achită administratorului, care o depune în fondul de conservare și regenerare a pădurilor; Puneri în aplicare (1)

d) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile respective; în cazul pădurilor proprietate publică a statului, aceasta se achită administratorului, iar în celelalte cazuri se achită proprietarului; Puneri în aplicare (1)

e) cheltuielile de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv, care se depun în fondul de conservare și regenerare a pădurilor. Puneri în aplicare (1)

(2) Obligațiile bănești prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se achită anticipat predării-primirii terenului scos din fondul forestier. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 32 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 33 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 34 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 35 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 36 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 37 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 38 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 39 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 40 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 41 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 42 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 43 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 44 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 45 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 46 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 47 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 48 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 49 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 50 Prevenirea și stingerea incendiilor
Art 51 Paza și protecția pădurilor
Art 52 Paza și protecția pădurilor
;
se încarcă...