Art 135 Dispoziții tranzitorii și finale | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 135.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(1) Până la punerea în posesie a terenurilor forestiere în temeiul legilor funciare, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are obligația să execute lucrările tehnice silvice conform amenajamentelor silvice și reglementărilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective.

(2) Profitul rezultat se acordă în bani sau în natură, la cererea proprietarilor, pentru perioada dintre validare și punerea în posesie.

(3) Serviciile de pază și protecție a vegetației forestiere de pe terenurile retrocedate se asigură, în condițiile legii, de ocoalele silvice din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și după punerea în posesie a proprietarilor de terenuri forestiere, persoane fizice și juridice, până la formarea de către aceștia a structurilor proprii de administrare/prestări de servicii silvice ori până la încheierea contractelor de administrare/prestări de servicii silvice cu un ocol silvic existent, dar nu mai mult de 180 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de punere în posesie. Modificări (1)

(4) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (3) se suportă de la bugetul de stat.

Mergi la:
Art 125 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 126 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 127 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 128 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 129 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 130 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 131 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 132 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 133 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 134 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 135 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 136 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 137 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 138 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 139 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...