Parlamentul României

Legea nr. 212/1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 1997 până la 23 iulie 2006, fiind abrogat prin Lege 307/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30august 1997, cu următoarele modificări:

1. Articolul 22 alineatul (2) litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător, și obligațiile prevăzute la art. 19."

2. Articolul 42 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă:

a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) și h), art. 23 lit. a) - d) și art. 32 lit. a)-c);

b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) și (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) și d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 și art. 25;

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13 lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) și c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 și art. 48 alin. (2)."

3. După articolul 49 se introduce articolul 491, cu următorul cuprins:

"

Art. 491. -

Hotărârile Guvernului prevăzute la art. 28 alin. (4), art. 36 alin. (2) și art. 42 alin. (2), precum și noile norme generale de prevenire și stingere a incendiilor se emit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

București, 16 decembrie 1997.

Nr. 212.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...