Parlamentul României

Legea nr. 315/2003 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit O.U.G. nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 15 iulie 2003.

În vigoare de la 15 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004
personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la
stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru
abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor
pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică"

2. După anexa Vb) se introduce o nouă anexă, anexa Ic), cu următorul cuprins:

"

ANEXA Ic) Ianuarie 2004

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.653.018 lei

Coeficienții de multiplicare pentru profesorii universitari

Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
min./ max. min./ max. min./ max. min./ max. min./ max. min./ max. min./ max. min./ max. min./ max. min./ max.
1. Profesor universitar S - - - 7,872 8,166 8,390 8,688 9,122 9,578 10,056
- - - 16,288 16,420 16,768 17,044 17,896 18,792 19,730

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 8 iulie 2003.

Nr. 315.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...