Parlamentul României

Legea nr. 299/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4 din 13 februarie 2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, cu următoarele modificări:

1. Anexa nr. 1B.a) va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1B.a)

Personalul din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult
recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcțiilor de
demnitate publică

Funcțiile, numărul maxim de posturi și sprijinul salarial lunar (pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)

Nr. crt. Funcţia Numărul maxim de posturi*) Sprijinul salarial lunar - lei -
1. Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal 37 8.082.000
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial 31 7.005.000
3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod 580 4.850.000
4. Stareţ, superioară, egumen 380 3.637.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."

2. Anexa nr. 1B.b) va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1B.b)

Personalul din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult
recunoscute în România, altul decât cel asimilat
funcțiilor de demnitate publică

Funcțiile, numărul maxim de posturi și sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

Nr. crt. Funcţia Numărul maxim de posturi*) Sprijinul salarial lunar - lei -
1. Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal 37 8.810.000
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial 31 7.636.000
3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod 580 5.287.000
4. Stareţ, superioară, egumen 380 3.965.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."

3. Anexa nr. 2a) va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 2a)

Personalul clerical angajat în unitățile care aparțin cultelor
religioase recunoscute în România

Funcțiile, gradele, numărul maxim de posturi și sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 iunie - 30 septembrie 2003)

Funcţia şi gradul Numărul maxim de posturi*) Sprijinul salarial lunar - lei -
Preot, diacon, vestitor, pastor, imam 13.800
1. Cu studii superioare: 10.127
- gradul I 1.565 3.612.000
- gradul II 3.860 3.027.000
- definitiv 2.161 2.830.000
- debutant 2.541 2.700.000
2. Cu studii medii: 3.673
- gradul I 315 2.630.000
- gradul II 772 2.620.000
- definitiv 1.445 2.610.000
- debutant 1.141 2.500.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."

4. Anexa nr. 2b) va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 2b)

Personalul clerical angajat în unitățile care aparțin cultelor
religioase recunoscute în România

Funcțiile, gradele, numărul maxim de posturi și sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

Funcţia şi gradul Numărul maxim de posturi*) Sprijinul salarial lunar - lei -
Preot, diacon, vestitor, pastor, imam 13.800
1. Cu studii superioare: 10.127
- gradul I 1.565 3.937.080
- gradul II 3.860 3.299.430
- definitiv 2.161 3.084.700
- debutant 2.541 2.943.000
2. Cu studii medii: 3.673
- gradul I 315 2.866.700
- gradul II 772 2.855.800
- definitiv 1.445 2.844.900
- debutant 1.141 2.725.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 1 iulie 2003.

Nr. 299.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...