DESPRE PRESCRIPTIUNE | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE EXERCITIUL ACTIUNILOR COMERCIALE SI DESPRE DURATA LOR -
TITLUL II
DESPRE PRESCRIPTIUNE

ARTICOLUL 945 Jurisprudență

Actiunile derivand din acte care sunt comerciale numai pentru una din parti, se prescriu pentru toate partile contractante in conformitate cu dispozitiunile legii comerciale.

ARTICOLUL 946

Prescriptiunea comerciala curge chiar contra militarilor in serviciul activ in timp de razbel in contra femeei maritate, in contra minorilor chiar neemancipati si a interzisilor, cu rezerva dreptului lor contra tutorului.

Intreruperea prescriptiunii se reguleaza dupa dispozitiunile codului civil.

Cu toate acestea, in obligatiunile cambiale, actele intreruptive de prescriptiune facute in persoana unuia din coobligati nu produc nici un efect fata de ceilalti coobligati.

ARTICOLUL 947 Doctrină (1)

Prescriptiunea ordinara in materie comerciala este de 10 ani in toate cazurile in care prin acest cod sau prin legi nu s-a stabilit o prescriptiune mai scurta.

ARTICOLUL 948 Reviste (1)

Actiunea pentru revendicarea proprietatii unui vas se prescrie prin trecere de 10 ani. Nu se poate opune lipsa de titlu sau a bunei credinte.

Posesorul unui vas, in virtutea unui titlu stipulat cu buna credinta, titlul fiind transcris conform legii si care sa nu fie nul pentru lipsa de forma, prescrie prin trecere de cinci ani, socotiti de la data transcriptiunii titlului si a adnotatiunii lui pe actul de nationalitate.

Capitanul nu poate dobandi prin prescriptiune proprietatea unui vas.

ARTICOLUL 949

Se prescriu prin trecere de 5 ani:

1) Actiunile ce deriva din contractul de societate sau din alte operatiuni sociale, daca publicatiunile prescrise in titlul VIII, cartea I, au fost regulat facute;

2) Actiunile ce deriva din cambii si din cecuri.

Termenul curge:

Pentru actiunile prevazute la Nr. 1 al acestui articol, din ziua cind obligatiunea a ajuns la termen sau din ziua publicatiunii actului de dizolvare a societatii, sau a declaratiunii de lichidare, daca obligatiunea n-a devenit exigibila. In cazul prevazut de art. 103, termenul curge din ziua in care actul de dizolvare poate fi opus celor de al treilea. Pentru obligatiunile derivand din lichidarea societatii, termenul incepe a curge de la data aprobarei ultimului bilant al lichidatorilor.

Pentru actiunile prevazute la Nr. 2, termenul curge din ziua scadentei obligatiunei sau din ultima zi a termenului prevazut de art. 282.

ARTICOLUL 950

Actiunile rezultand din contractele de imprumut maritim sau de gaj asupra vaselor, se prescriu prin trecere de trei ani socotiti din ziua cind obligatiunea a ajuns la termen.

ARTICOLUL 951

Grefierii si judecatorul-sindic sunt liberati de indatorirea de a da compt de registrele de comert si de hartiile ce le sunt incredintate in procedura asupra falimentului, dupa trecerea de trei ani de la inchiderea sau incetarea operatiunilor falimentului.

ARTICOLUL 952 Jurisprudență

Se prescriu prin doi ani, socotiti din ziua terminarei afacerei, actiunile mijlocitorilor pentru plata dreptului lor de mijlocire.

Prin acelas termen se prescriu actiunile de anulare sau de reziliare a concordatului in materie de faliment. Termenul curge pentru actiunile in anulare din ziua cind dolul a fost descoperit, iar pentru actiunile in reziliare de la expirarea termenului scadentei ultimei plati ce falitul urma a face conform concordatului.

ARTICOLUL 953

Se prescriu printr-un an, din ziua protestului sau a reclamatiunei de care se vorbeste in art. 677, actiunile pentru plata daunelor cauzate prin lovirea unui vas, si din ziua cind vasul a fost complet descarcat, actiunile pentru contributiune la avariile comune.

ARTICOLUL 954 Jurisprudență

Actiunile rezultand din contractul de inchiriere al unui vas se prescriu prin trecere de la un an de la implinirea calatoriilor, si acelea derivand din contractul de inrolare prin trecere de un an de la expirarea termenului convenit intre parti, sau de la implinirea celei din urma calatorii, daca contractul a fost prelungit. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Actiunile ce decurg din contractul de asigurare se prescriu prin trecere de un an.

In asigurarile maritime termenul incepe a curge dupa terminarea calatoriei ce a fost asigurata, si pentru asigurarile cu termen din ziua in care se sfarseste asigurarea; in caz de prezumptiune de pierdere a vasului pentru lipsa de nuvele, anul incepe de la finele termenului fixat pentru prezumptiunea de pierdere. Se excepteaza termenele fixate pentru dreptul de abandon, prevazute de titlul VI, cartea II.

In celelalte asigurari contra daunelor si asupra vietei, termenul curge din momentul cind s-a intimplat faptul care a dat nastere actiunei.

ARTICOLUL 955 Reviste (1)

Se prescriu asemenea prin trecere de un an:

I. Actiunile pentru furniturile de proviziuni, lemnarie, combustibile si alte lucruri necesarii pentru reparatiunea sau prepararea unui vas de calatorie si pentru lucrarile facute pentru aceste obiecte;

II. Actiunile pentru plata de alimente date marinarilor si celorlalti oameni ai echipagiului, din ordinul capitanului.

Prescriptiunea incepe a curge de la data furniturilor si dela facerea lucrarilor, daca partile nu au stipulat un termen de plata. In acest caz prescriptiunea ramine suspendata pe timpul convenit.

Daca furniturile sau lucrarea s-a urmat mai multe zile succesive, termenul de un an incepe a curge din ultima zi.

ARTICOLUL 956 Doctrină (2)

Actiunile contra carausilor derivand din contractul de transport se prescriu:

I. Prin trecere de sase luni, daca transportul a fost facut in Europa, afara de Islanda si insulele Feroe, intr-o piata maritima a Asiei sau Africei de pe Mediterana, Marea-Neagra, canalul de Suez sau Marea Rosie, ori intr-o piata de pe uscat legata prin calea ferata, cu o piata maritima din localitatile sus-aratate;

II. Prin trecere de un an daca transportul s-a facut in alt loc.

In caz de pierdere totala, termenul incepe a curge din ziua in care lucrurile transportate trebuiau sa ajunga la destinatiunea lor; iar in caz de pierdere partiala, avarie sau intarziere, din ziua predarei marfurilor in primirea destinatarului.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    2 D.D. Gerota, Teoria generală a obligațiilor comerciale, Imprimeria Națională, București, 1932, p. 151; St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, București, 2004, p. 406-407. 
    3 O. Căpățână, Contractul comercial de transport, Ed. Lumina Lex, București, 1995, p. 309, cu note bibliografice din A. Jauffret, Manuel de droit commercial, ed. 14, Paris, 1973, p. 67, J. Charlesworth, Mercantile Law, ed. 12, Londra, 1972, p. 132.
[ Mai mult... ]
 

.....
    2 Pentru detalii, a se vedea D.A. Sitaru, op. cit., p. 802 și urm. 
    3 De altfel, și Regulamentul C.F.R. aprobat prin O.G. nr. 41/1997 (în prezent abrogat) și actualul Regulament (aprobat prin O.G. nr. 7/2005, republicată) au consacrat termene diferite de prescripție (a se vedea infra, nr. 268) față de termenul general de 6 luni prevăzut de art. 956 Codul comercial [ Mai mult... ] 
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    210 Trib. Suprem, col. civil, dec. nr. 63/1960, în I.G. Mihuță, A. Lesviodax, Repertoriu, p. 348. 
    211 Subliniem faptul că, atunci când obiectul plății nedatorate îl constituie un bun cert, acțiunea în restituire are caracterul unei acțiuni în revendicare, cu regimul său juridic, adică este imprescriptibilă extinctiv atunci când are ca obiect un bun imobil sau se prescrie în termen de 30 de ani, atunci când are ca obiect un bun mobil.
[ Mai mult... ]
 

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    2 Pentru detalii, a se vedea D.A. Sitaru, op. cit., p. 802 și urm. 
    3 De altfel, și Regulamentul C.F.R. aprobat prin O.G. nr. 41/1997 (în prezent abrogat) și actualul Regulament (aprobat prin O.G. nr. 7/2005, republicată) au consacrat termene diferite de prescripție (a se vedea infra, nr. 268) față de termenul general de 6 luni prevăzut de art. 956 Codul comercial [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
DESPRE CREANTELE PRIVILEGIATE
*** Despre declaratiunea de faliment si despre efectele sale
*** Despre administratiunea falimentului
*** Despre lichidatiunea pasivului
*** Despre lichidarea activului
*** Despre repartitiunea intre creditori si despre inchiderea falimentului
*** Despre incetarea si suspendarea falimentului
*** Dispozitiuni privitoare la falimentul societatilor comerciale
Despre infractiuni penale in materie de faliment
DESPRE EXERCITIUL ACTIUNILOR COMERCIALE
DESPRE PRESCRIPTIUNE
DISPOZITIUNI TRANZITORII
Reviste:
Impactul judiciar al unora din noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificării procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda
Doctrină:
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...