Despre prepusi si reprezentanti | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE MANDATUL COMERCIAL SI DESPRE COMISION - DESPRE MANDATUL COMERCIAL -
SECTIUNEA II
Despre prepusi si reprezentanti

ARTICOLUL 392 Jurisprudență

Prepus este acela care este insarcinat cu comertul patronului sau, fie in locul unde acesta il exercita, fie in alt loc.

ARTICOLUL 393

Patronul raspunde de faptele prepusului si de obligatiunile contractate de el, in limitele insarcinarii ce i-a dat. Jurisprudență

Daca sunt mai multi patroni, fiecare din ei este solidar responsabil.

Daca patronul este o societate comerciala, responsabilitatea societarilor se reguleaza dupa natura societatii.

ARTICOLUL 394

Mandatul dat prepusului poate fi expres sau tacit.

Mandatul expres trebuie sa fie depus la tribunalul a carui jurisdictiune prepusul are a indeplini insarcinarea, spre a fi transcris in registrul destinat pentru aceasta si afipt conform dispozitiunilor art. 10.

Un extract al mandatului va fi publicat, prin ingrijirea grefierului, in foaia anunturilor judiciare a localitatii. Pana la indeplinirea formalitatilor de mai sus, se aplica dispozitiunile articolului urmator.

ARTICOLUL 395 Jurisprudență, Reviste (1)

Fata cu cei de al treilea, mandatul tacit al prepusului se socoteste general, si cuprinde toate actele necesare exercitiului comertului pentru care este dat.

Patronul nu poate opune celor de al treilea vreo restrictiune a mandatului tacit, daca nu probeaza ca ei o cunosteau in momentul contractarii obligatiunii.

ARTICOLUL 396 Jurisprudență

Prepusul este totdeauna dator a trata in numele patronului si sa arate in subsemnatura sa, pe linga numele si prenumele sau propriu, numele si prenumele sau firma patronului, cu mentiunea "prin procura", sau alta asemenea.

In lipsa unei asemenea declaratiuni, prepusul se obliga personal; cei de al treilea insa pot exercita si contra patronului actiunile ce deriva din actele prepusului, privitoare la exercitiul comertului cu care acesta a fost insarcinat. Jurisprudență

ARTICOLUL 397 Jurisprudență

Prepusul nu poate, fara invoirea expresa a patronului, a face operatiuni, nici a lua parte, in socoteala sa proprie sau a altuia, la alte negoturi de natura aceluia cu care este insarcinat. Doctrină (1)

In caz contrariu, prepusul este responsabil de daune interese, si patronul are inca dreptul de a retine pentru sine foloasele ce ar rezulta din aceste operatiuni.

ARTICOLUL 398

Prepusul e responsabil solidar cu patronul de observarea dispozitiunilor cuprinse in titlurile III si IV ale acestei carti, in ce priveste comertul cu care este insarcinat.

ARTICOLUL 399

Revocarea mandatului expres trebuie sa fie facuta in aceleasi forme cu care el a fost dat.

ARTICOLUL 400

Prepusul poate intenta orice actiune si a fi chemat in judecata in locul patronului pentru obligatiunile contractate de dinsul, in exercitiul comertului cu care a fost insarcinat.

ARTICOLUL 401

Dispozitiunile acestei sectiuni se aplica reprezentantilor caselor comerciale sau ai societatilor straine, care de obicei trateaza sau incheie in tara, in numele si pe socoteala acestora, afacerile comerciale cu care au fost insarcinati.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Legea prevede osingură situație în care un salariat este „exclusiv”, în art. 397 alin. (1) Codul comercial, care arată că prepusul nu poate, fără învoirea expresă acomerciantului, să facă operațiuni în numele său propriu și nici nu poate să ia parte, pe seama sa ori aaltei persoane, la un comerț de felul aceluia cu care afost însărcinat. Asemenea operațiuni sunt interzise, fiind considerate fapte de concurență neloială. În cazul săvârșirii unor fapte de acest fel, prepusul datorează comerciantului despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Mai mult, potrivit legii, comerciantul are dreptul să rețină pentru sine foloasele ce ar rezulta din aceste operațiuni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
VI
SECTIUNEA VII
SECTIUNEA VIII
Despre asociatiunea in participatiune
Despre asociatiunea de asigurare mutuala
Despre mandatul comercial in general
Despre prepusi si reprezentanti
Despre comisi calatori pentru comert
Despre comisii pentru negot
Despre judecatorii sindici
Despre creditorii avind gaj sau alt privilegiu asupra bunurilor mobile
Despre creditorii privilegiati sau ipotecari asupra imobilelor
Despre drepturile femeii falitului
Despre coobligati si despre fidejusori
Despre vinzarea mobilelor
Despre vinzarea imobilelor
Reviste:
Contract de prestări servicii. Termen suspensiv stabilit în favoarea debitorului. Momentul de la care curge termenul de prescripție a acțiunii în pretenții
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...