Despre judecatorii sindici | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

*** Despre administratiunea falimentului - *** Despre persoanele insarcinate cu administrarea falimentului -
SECTIUNEA I
Despre judecatorii sindici

ARTICOLUL 731 ***

Pe linga fiecare tribunal de judet se infiinteaza unul sau mai multi judecatori sindici, insarcinati in special cu administrarea falimentelor.

Tribunalul Ilfov va avea trei judecatori sindici; tribunalul Iasi doi.

Numarul judecatorilor sindici se va putea spori, dupa necesitatile serviciului, prin decret regal, in urma unei deciziuni a consiliului de ministri.

ARTICOLUL 732 ***

Judecatorii sindici sunt numiti prin decret regal.

Ei fac parte din corpul judecatoresc.

Ei sunt asimilati judecatorilor de sedinta; sunt supusi la aceleasi conditiuni de admisibilitate (art. 52 si 59 din legea organizarii judecatoresti) si se bucura de acelas rang, drepturi si avantaje.

ARTICOLUL 733 ***

Judecatorii sindici ai tribunalelor care nu au sectiune speciala comerciala, pot fi delegati de tribunal cu lucrari de orice natura afara de tribunal.

In caz de vacanta sau de absoluta necesitate, judecatorii sindici pot fi delegati de ministrul justitiei pentru a inlocui pe judecatorul tribunalului sau pe judecatorul de instructie. Asemenea delegatiune permanenta se poate da si de presedintele tribunalului, insa numai pentru termenul de 10 zile.

ARTICOLUL 734 ***

In caz de lipsa sau de recuzare a judecatorului sindic, la tribunalele cu o singura sectiune, presedintele tribunalului deleaga pe un alt judecator spre a-i tine locul, fie pina la incetarea absentei, fie pina la terminarea falimentului.

ARTICOLUL 735 ***

Tribunalul, acolo unde sunt mai multi judecatori-sindici, poate, in orice stare a falimentului sa inlocuiasca pe un judecator-sindic prin altul, fara aratare de motive.

ARTICOLUL 736 ***

Judecatorul sindic se poate recuza pentru aceeasi motive ca si judecatorii.

Judecatorul-sindic, care cunoaste ca in persoana lui exista motiv legal de recuzare, trebue sa aduca aceasta la cunostinta tribunalului in termen de 24 ore.

Recuzarea se judeca in camera de consiliu, ascultindu-se partea care propune recuzarea si judecatorul sindic.

ARTICOLUL 737 ***

In afacerile prezentind dificultati speciale, judecatorul-sindic poate cere tribunalului sa se numeasca advocati experti sau custozi, de ale caror servicii s-ar simti nevoie.

Tribunalul, daca incuviinteaza cererea, va desemna pe advocatii, expertii sau custozii ce va gasi cu cale si va fixa retributiunea lor.

Judecatorul sindic este dator ca cel mai tirziu in termen de trei zile de la incheierea tribunalului, sa comunice celor interesati insarcinarea ce li s-a dat.

ARTICOLUL 738 ***

Judecatorul sindic este dator indata ce hotarirea de omologare a concordatului a ramas definitiva, sau indata ce este chemat sa faca vreo distributiune intre creditori sa formeze statul cheltuelilor de justitie si administratiune a falimentului si sa ceara tribunalului aprobarea lui.

ARTICOLUL 738 ***

Cheltuielile de justitie si administratiune, prevazute in statul judecatorului sindic, aprobat de tribunal, se vor plati de falit, sau se vor retine din patrimoniul falimentului cu preferinta inaintea oricaror altor datorii.

ARTICOLUL 740 ***

Judecatorii sindici ai tribunalelor Ilfov, Iasi, Covurlui, Dolj, Braila, au unul sau mai multi secretari-arhivari. Numarul lor se va fixa prin deciziune a consiliului de ministri.

Secretarii-arhivari au gradul de grefieri de tribunal; sunt supusi acelorasi conditiuni de admisibilitate si se bucura de aceleasi avantaje.

Ei se numesc prin decret regal.

La celelalte tribunale, functiunile secretarului-arhivar se indeplinesc de grefierul tribunalului sau de un ajutor de grefa delegat de dinsul, sub a lui raspundere si control.

ARTICOLUL 741 ***

Secretarii-arhivari sunt tinuti, inainte de a intra in functiune sa depuna o cautiune egala cu aceea a grefierilor.

Ei sunt supusi, in afara de obligatiunile speciale ce se vor fixa prin regulament, la toate indatoririle prevazute de regulamentul interior al grefelor.

ARTICOLUL 742 ***

Un regulament special va determina modul de functionare al serviciului contabilitatii falimentelor.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
VI
SECTIUNEA VII
SECTIUNEA VIII
Despre asociatiunea in participatiune
Despre asociatiunea de asigurare mutuala
Despre mandatul comercial in general
Despre prepusi si reprezentanti
Despre comisi calatori pentru comert
Despre comisii pentru negot
Despre judecatorii sindici
Despre creditorii avind gaj sau alt privilegiu asupra bunurilor mobile
Despre creditorii privilegiati sau ipotecari asupra imobilelor
Despre drepturile femeii falitului
Despre coobligati si despre fidejusori
Despre vinzarea mobilelor
Despre vinzarea imobilelor
;
se încarcă...