Despre creditorii avind gaj sau alt privilegiu asupra bunurilor mobile | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

*** Despre lichidatiunea pasivului - *** Despre diferite specii de creditari -
SECTIUNEA I
Despre creditorii avind gaj sau alt privilegiu asupra bunurilor mobile

ARTICOLUL 782 ***

Judecatorul sindic poate oricind, cu autorizarea tribunalului sa retraga, in profitul falimentului, lucrul dat in gaj, platind pe creditor.

Poate asemenea sa faca sa se ordone de tribunal vinzarea gajului cu licitatie publica si creditorul nu se va putea opune la aceasta decit numai renuntind la dreptul de a-si obtine plata creantei sale asupra celorlalte bunuri nesupuse gajului.

Daca gajul s-a vindut pe un pret mai mare decit creanta, prisosul apartine masei falimentului.

ARTICOLUL 783 ***

Dispozitiunile codicelui civil, privitoare la privilegiile asupra mobilelor, se aplica si in materie de faliment, cu rezerva dispozitiunilor speciale cuprinse in acest codice si cu modificarile urmatoare:

1. Salariul datorit lucratorilor intrebuintati deadreptul de catre falit, in timpul lunei care a precedat declaratia falimentului, se va admite intre creantele privilegiate, in acelas rang cu privilegiul stabilit in art. 1729 din codicile civil pentru salariile datorite oamenilor de serviciu. Salariul datorit baietilor din pravalie si comisilor, pentru cele sase luni care au precedat declararea falimentului, se va admite cu acelas rang;

2. Privilegiul locatorului, prevazut la art. 1730 codicile civil, nu se intinde asupra marfurilor iesite din magazine, sau din locurile unde locatarul isi exercita comertul sau industria sa, daca cei de al treilea au dobindit drepturi asupra lor, afara de cazul de sustractiune frauduloasa. Privilegiul are loc si pentru despagubirea datorita locatorului dupa dispozitiile art. 721;

3. Creanta pentru pretul neplatit al masinelor de importanta valoare, intrebuintate intr-o exploatare industriala, manufacturiera sau agricola este privilegiata in rangul indicat la numarul 5 de sub art. 1730 codicele civil, asupra masinilor vindute si predate falitului, in cei trei ani care au precedat declaratia falimentului cu toate ca ar fi devenit imobile prin destinatiune.

Acest privilegiu nu va avea nici un efect daca vinzatorul, in cele trei luni de la predarea masinilor in primirea cumparatorului in tara, nu va fi facut sa se transcrie actul din care rezulta vinzarea si creanta sa in registrul de transcriptiune imobiliara al tribunalului in jurisdictiunea caruia s-au asezat masinile.

ARTICOLUL 784 ***

Judecatorul sindic va forma lista creditorilor care pretind a avea dreptul de gaj sau alt privilegiu asupra mobilelor. Contestatiunile asupra existentei privilegiului vor fi rezolvate dupa dispozitiunile art. 772 si urmatoarele.

ARTICOLUL 785 ***

Daca pretul mobilelor supuse la un privilegiu special nu ajunge pentru plata creditorilor privilegiati, acestia concura pentru rest cu creditorii chirografari la distribuirea celeilalte parti de activ.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
VI
SECTIUNEA VII
SECTIUNEA VIII
Despre asociatiunea in participatiune
Despre asociatiunea de asigurare mutuala
Despre mandatul comercial in general
Despre prepusi si reprezentanti
Despre comisi calatori pentru comert
Despre comisii pentru negot
Despre judecatorii sindici
Despre creditorii avind gaj sau alt privilegiu asupra bunurilor mobile
Despre creditorii privilegiati sau ipotecari asupra imobilelor
Despre drepturile femeii falitului
Despre coobligati si despre fidejusori
Despre vinzarea mobilelor
Despre vinzarea imobilelor
;
se încarcă...